Powołanie zarządu na czas nieokreślony – zasady

Data: 16-02-2014 r.

Zgodnie z przepisem art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Sąd Najwyższy z art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych wywiódł normę prawną. Zgodnie z jej brzmieniem, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 ksh także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10).

Zarząd na czas nieokreślony – warunki

Powołanie zarządu na kadencję o nieokreślonej długości jest możliwe tylko i wyłącznie w takich przypadkach, gdy możliwość taka wynika wprost z umowy spółki. Cytowany zapis umowy Państwa spółki z o.o. określa wyłącznie minimalny czas trwania kadencji zarządu, dodatkowo klauzula ta wskazuje, że członek zarządu może zostać powołany na dowolną kadencję – dłuższą niż rok – wskazaną w uchwale wspólników. Należy zatem przyjąć, że zapis ten jest wystarczający do powołania członków zarządu na czas nieokreślony – taka kompetencja wynika bowiem wprost z umowy spółki.

Brak zapisów w umowie spółki

Natomiast, gdyby umowa spółki milczała na temat kadencji członków zarządu, nie byłoby możliwe powołanie ich na czas nieoznaczony. Zastosowanie znajdowałyby postanowienia przepisów art. 202 ksh. Analogicznie, jeśli w umowie spółki określono wprost długość kadencji, to nie może zostać ona zmodyfikowana w treści uchwały wspólników o powołaniu członków zarządu spółki. W obu z tych przypadków niezbędne będzie więc uprzednie dokonanie stosownej zmiany umowy spółki poprzez wskazanie, że zarząd może zostać powołany na czas nieokreślony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33826 )
Array ( [docId] => 33826 )