Niepełnosprawni pracownicy będą mieli prawo do skróconego czasu pracy

Data: 19-07-2013 r.

Niezgodne z Konstytucją RP jest uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy osoby niepełnosprawnej od uzyskania przez nią zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania takiego systemu pracy – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Niepełnoprawni pracownicy będą więc mieli prawo do skróconego czasu pracy.

Przez długie lata osoba niepełnosprawna miała pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wyjątek stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, których czas pracy był skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zasady te zmieniła ustawa z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2012 roku niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym nadal mogli liczyć na skrócony czas pracy, ale tylko jeżeli lekarz wydał w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Dzięki ostatniemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego niepełnoprawni pracownicy będą mieli prawo do skróconego czasu pracy.

Trybunał uznał, że stawianie takiego wymagania jest niezgodne z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji RP. Zdaniem izby ustawodawca założył, że co do zasady pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi mają być traktowani tak samo jak pracownicy pełnosprawni. Założenie to dotyczy przy tym również niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy jedynie w pewnych okolicznościach mogą skorzystać ze skróconego systemu czasu pracy. Sędziowie podkreślili, że osoby niepełnosprawne muszą włożyć więcej wysiłku w pracę niż osoby zdrowe, bardziej się stresują i – przede wszystkim – potrzebują więcej czasu wolnego na codzienne czynności życiowe. Dzięki temu stanowisku niepełnoprawni pracownicy będą mieli prawo do skróconego czasu pracy.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego naruszona została zasada lojalności państwa wobec obywateli i zasada bezpieczeństwa prawnego. Zaskarżony przepis dotykał również pracowników zatrudnionych przed jego wejściem w życie. Przynajmniej w stosunku do części pracowników ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością, zatrudnionych przed wejściem w życie zaskarżonych przepisów, znowelizowane przepisy znalazły bezpośrednie zastosowanie od dnia ich wejścia w życie.

Zauważono wreszcie, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie uzupełnia regulacji wadliwego art. 15 ust. 2 ustawy w zakresie trybu postępowania czy trybu odwoławczego. Wskutek tego niepełnosprawni nie mają możliwości domagania się jakiejkolwiek weryfikacji swojego prawa do skróconego czas pracy. To czyni owo prawo niemożliwym do wyegzekwowania.

Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11)

Marcin Sarna, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25794 )
Array ( [docId] => 25794 )