Korygowanie deklaracji podatkowych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Data: 15-07-2013 r.

Pozbawienie podatnika VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji jest zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawa toczyła się w wyniku pytania, jakie zadał Naczelny Sąd Administracyjny odnośnie tego czy korygowanie deklaracji podatkowych jest dopuszczalne dla wszystkich podatników.

NSA podważył zgodność art. 81b § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 32 konstytucji. Zakwestionowany przepis wyłączał prawo do korygowania deklaracji podatkowych w przypadku podatku od towarów i usług w okresie po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego.

Trybunał orzekł, że badany przepis w zakresie, w jakim pozbawił podatników podatku od towarów i usług uprawnienia do korygowania deklaracji podatkowych, jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Problem postawiony w pytaniu NSA dotyczył dopuszczalności kwalifikowania podatków posiadających cechę powstawania z mocy prawa i zastosowania techniki samoobliczania, jako należących do grupy relewantnej, czyli istotnej. W przypadku stwierdzenia, że stanowią one grupę relewantną, zachodzi możliwość oceny zróżnicowań istniejących pomiędzy podatkami poprzez pryzmat zasady równości wobec prawa, o której mowa w art. 32 ust. 1 konstytucji. Jeżeli jednak poszczególne podatki nie stanowią grupy relewantnej, nie zachodzi konieczność zachowania przez prawodawcę konstytucyjnych standardów wynikających z zasady równości.

Po analizie argumentów podniesionych w pytaniu NSA oraz zapoznaniu się ze stanowiskami uczestników postępowania trybunał stwierdził, iż nie sposób uznać, aby podmioty uprawnione do złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej w podatkach wykorzystujących technikę samoobliczenia stanowiły grupę relewantną (istotną). W konsekwencji odpada przesłanka kontroli art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w oparciu o wzorzec zawarty w art. 32 ust. 1 konstytucji. Wymaga on bowiem zachowania równości wobec prawa w obrębie grupy relewantnej. Dla podmiotów nienależących do tej grupy nie ma konstytucyjnego obowiązku traktowania ich w równy sposób.

Ze względu na fakt, iż w pytaniu prawnym przywołano tylko ten jeden wzorzec kontroli, Trybunał uznał, że domniemanie konstytucyjności art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej nie zostało obalone.

Wyrok jest ostateczny i zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25787 )
Array ( [docId] => 25787 )