Warto powołać pełnomocnika do odbioru korespondencji urzędowej

Data: 16-07-2013 r.

Wyjeżdżając nawet na krócej niż dwa miesiące warto mieć pełnomocnika do odbioru korespondencji urzędowej. W przeciwnym razie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania może zostać załatwiony odmownie.

W firmie transportowej przeprowadzono kontrolę podatkową, z której sporządzono protokół doręczony pełnomocnikowi ustanowionemu przez przedsiębiorcę. W treści protokołu pouczono przedsiębiorcę, że ponieważ zostały ujawnione nieprawidłowości to możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

 

Tak też się stało – Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. Odwołanie od tej decyzji przedsiębiorca złożył po terminie, wnioskując o jego przywrócenie. Przedsiębiorca podnosił, że jego praca polega na wielodniowych wyjazdach poza granice kraju i rzadko przebywa w miejscu zamieszkania. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania, a jego decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego: Zgodnie z art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.

W analizowanej sprawie skarżący nie uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Sąd stwierdził, że nie jest prawdą jakoby skarżący nie mógł wiedzieć o wydaniu i doręczeniu decyzji skoro uprzedzono go o tym w treści protokołu z kontroli podatkowej. Mając zaś świadomość charakteru swojej pracy, wymagającej częstych wyjazdów, skarżący powinien był ustanowić pełnomocnika do odbioru korespondencji dla zabezpieczenia swoich interesów. Skoro go nie ustanowił to nie wykazał należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw, a tym samym nie ma mowy o braku winy w uchybieniu terminu do złożenia odwołania.

Ustanowienie pełnomocnika do odbioru korespondencji reguluje art. 147 Ordynacji Podatkowej, który nakazuje jego ustanowienie w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy. W pozostałych sprawach przedsiębiorca może ustanowić takiego pełnomocnika ale nie musi. Warto pamiętać o tej możliwości w przypadku gdy nie zawsze istnieje możliwość regularnego odbierania korespondencji pocztowej.

Oczywiście ustanowienie pełnomocnictwa jest możliwe zarówno w toku postępowania podatkowego jak i na etapie czynności sprawdzających czy podczas kontroli podatkowej. Pełnomocnikiem powinna być osoba, do której można mieć zaufanie iż zawiadomi przedsiębiorcę niezwłocznie o każdej istotnej przesyłce listownej. Można także rozważyć zawarcie z takim pełnomocnikiem umowy, w której w zamian za wynagrodzenie podejmie się on odbierania korespondencji kierowanej do przedsiębiorcy i weźmie na siebie związaną z tym odpowiedzialność odszkodowawczą. W sieci można znaleźć wiele firm oferujących takie usługi, znane jako „wirtualna skrzynka pocztowa”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25792 )
Array ( [docId] => 25792 )