Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podpisana przez prezydenta

Data: 17-06-2013 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiany dotyczą przede wszystkim umocowania prawnego procedury odwoławczej podczas ubiegania się o dofinansowanie unijne i związane są z dwoma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy wejdą w życie 28 czerwca 2013 r.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wdraża orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011 r. (SK 9/08) oraz z 30 października 2012 r. (SK 8/12), które zanegowały konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Trybunał orzekł, że nie jest zgodne z Konstytucją RP regulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w zakresie procedury odwoławczej na poziomie systemu realizacji programu operacyjnego, nie mającego charakteru aktu prawnego powszechnie obowiązującego.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zostały niezwłocznie podjęte prace nad przygotowaniem Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia. Załącznik określać będzie w sposób precyzyjny, jakie środki odwoławcze przysługują w ramach konkretnych programów operacyjnych, a także, jakie instytucje, realizujące programy, mają kompetencje do rozpatrywania tych środków.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma na celu wdrożenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jednak z jednoczesnym utrzymaniem rozwiązań funkcjonujących już w ramach poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Chodzi o to, aby nie zaburzać procesu sprawnego wdrażania tych programów u schyłku aktualnego okresu programowania. Komunikat potwierdzi aktualnie istniejący stan faktyczny, zarówno w zakresie liczby środków odwoławczych przysługujących w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jak też co do instytucji właściwych do ich rozpatrzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25771 )
Array ( [docId] => 25771 )