Objęcie akcji w kapitale zakładowym

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 29-08-2012 r.

Objęcie akcji jest jednym z etapów gromadzenia kapitału zakładowego spółki. Jego utworzenie - tj. pokrycie stosownymi wkładami - stanowi natomiast warunek powstania spółki akcyjnej. Objęcie akcji jest oświadczeniem woli określonej osoby (inwestora, przyszłego akcjonariusza) uzyskania praw udziałowych w spółce.

Osoba ta, obejmując akcje, przyjmuje na siebie obowiązek wniesienia do spółki wkładów w odpowiedniej wysokości w celu pokrycia tych akcji po określonej cenie emisyjnej. Prawa udziałowe w spółce inkorporowane są właśnie w obejmowanych akcjach. Objęcie akcji można więc utożsamiać z przejściem tych praw na dany podmiot, na podstawie umowy zawartej (w trybie ofertowym) między spółką a tym podmiotem. Objęcie akcji nie zawsze musi wiązać się z tworzeniem spółki akcyjnej. Operacja ta ma miejsce także w przypadku podwyższania kapitału zakładowego spółki. Wówczas obejmowane są akcje nowej emisji spółki. Kapitał zakładowy spółki podwyższony zostanie o sumę wartości nominalnej tych akcji. Do objęcia akcji - mimo podwyższenia kapitału zakładowego (oraz związanej z tą operacją emisją nowych akcji) - nie dochodzi w przypadku tzw. akcji gratisowych. Może to mieć miejsce w razie, gdy podwyższenie kapitału następuje ze środków spółki; akcje gratisowe nie wymagają objęcia (art. 442 § 3 kodeksu spółek handlowych).

Akcje przydzielone w trybie art. 442 ksh, przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne postanowienia statutu lub uchwały są nieważne.   Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, wówczas walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o:  

  1. emisji i wydaniu akcjonariuszom akcji, które nie są pokryte w pełni ze środków spółki, pod warunkiem uiszczenia przez nich dopłat do pełnej ceny emisyjnej, albo
  2. wypłacie akcjonariuszom stosownych kwot, stanowiących różnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji.  

Jeżeli akcje, nie zostaną objęte w całości, zarząd dokona stosownych wypłat na rzecz uprawnionych akcjonariuszy. Wypłaty nie mogą przewyższać jednej dziesiątej łącznej wartości nominalnej akcji przydzielonych akcjonariuszom zgodnie z art. 442 ksh . Zarząd powinien wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich aktualizacji lub wymiany nie później niż w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35851 )
Array ( [docId] => 35851 )

Array ( [docId] => 35851 )