Określenie odpowiedzialności w kontrakcie z menedżerem

Data: 24-08-2014 r.

Kontrakt menedżerski może zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności, jaką ewentualnie poniesie zarządca za ewentualne szkody wyrządzone spółce z o.o. będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Można więc zapisać, że menedżer ponosi odpowiedzialność materialną za przedmioty czy pieniądze należące do spółki, które zostały mu powierzone w celu prowadzenia działalności.

Warto podkreślić, że według przepisów Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za wyrządzoną jej szkodę na skutek podjęcia działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi za to winy. Oczywiście może on też odpowiadać w oparciu o umowę, na podstawie której wykonuje zarządzanie. Zatem menedżer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych z powodu naruszenia ogólnie obowiązujących norm prawnych (np. ustaw), jak i na podstawie postanowień zawartych w konkretnej umowie o zarządzanie spółką z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

Jeśli dojdzie do naruszenia postanowień umowy, na mocy której członek zarządu wykonuje swoje obowiązki i w efekcie spółka poniesie szkodę, to będzie on zasadniczo zobowiązany do jej naprawienia.

Zakaz konkurencji

Nieodłączną częścią większości umów jest tzw. klauzula o zakazie konkurencji. Zabrania ona prowadzenia menedżerowi przez określony czas działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawcy. Dotyczy to głównie zarządców mających dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących spółki z o.o.

W umowie należy określić nie tylko okres obowiązywania zakazu konkurencji, ale również wysokość gratyfikacji finansowej dla menedżera z tego tytułu. Zatem dopuszczalny jest zapis, że – przykładowo – w czasie trwania umowy oraz w okresie roku czy półtora po jej rozwiązaniu menedżer zobowiązuje się nie podejmować żadnej działalności konkurencyjnej względem spółki z o.o., z którą zawarł kontrakt. Z kolei za zaniechanie podejmowania działań konkurencyjnych spółka z o.o. zobowiązuje się wypłacić menedżerowi z dniem rozwiązania umowy określoną kwotę.

Wszelkie zmiany umowy o zarządzanie powinny wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. Taki zapis musi znaleźć się w kontrakcie menedżerskim.

Krzysztof Tomaszewski, ekspert prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35582 )
Array ( [docId] => 35582 )

Array ( [docId] => 35582 )