Obowiązki podatkowe przy wypłacie dywidendy – osoba fizyczna

Data: 21-01-2014 r.

Dywidendy w rozumieniu przepisów podatkowych są dochodem z udziału w zyskach spółki. Obowiązki podatkowe związane z wypłatą dywidendy mogą się różnić w zależności od tego, kto dywidendę otrzymuje.

Kiedy wspólnikiem spółki jest osoba fizyczna, wypłata dywidendy oraz związane z tą czynnością opodatkowanie może zależeć m.in. od miejsca zamieszkania wspólnika. Dla osób fizycznych będących wspólnikami spółki przychód z dywidend stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (a więc bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu) w wysokości 19%. Podatku tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Dokonując wypłaty dywidendy, spółka ma obowiązek przekazać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek. Przekazanie następuje na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę firmy. Podobnie jak w przypadku osób prawnych przy wypłacie dywidendy osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania za granicą pierwszeństwo przed polskimi przepisami prawa podatkowego mają postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Spółka wypłacająca dywidendę ma także obowiązek przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. W przypadku wypłaty dywidendy osobom zagranicznym spółka jest zobowiązana do przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu w sprawie opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osobę fizyczną niemającą w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R). Należy zrobić to w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.


Tagi: dywidenda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33258 )
Array ( [docId] => 33258 )