Obowiązki zarządu spółki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Data: 28-06-2013 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zarząd powinien złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym i KRS. Do obowiązków zarządu spółki z o.o. należy też przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wraz z odpisem uchwały zgromadzenia wspólników je zatwierdzającej.

Jeśli spółka była zobowiązana do badania sprawozdania, to do obowiązków zarządu spółki z o.o. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy też przesłanie opinii i raportu audytora. Dokumenty te zarząd przesyła w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ponadto w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania zarząd spółki składa we właściwym rejestrze sądowym komplet dokumentów zawierający:
 • roczne sprawozdanie finansowe, czyli:
 • wprowadzenie,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia oraz
 • zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych - jeżeli spółka ma obowiązek je sporządzić;
 • opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu;
 • odpis uchwały bądź postanowienia zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
 • sprawozdanie z działalności.

Obowiązkiem zarządu spółki z o.o. jest również złożenie do KRS wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców na druku KRS-Z30 wraz z załącznikiem KRS-ZN. Zgłoszenie sprawozdania do KRS kosztuje 40 zł. Jeśli zaś będą dokonywane jeszcze jakieś inne zmiany (np. w składzie zarządu), wówczas spółka zobowiązana jest wnieść opłatę sądową w wysokości 400 zł. Ponadto należy zapłacić za ogłoszenie informacji o złożeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata wynosi 250 zł i nie ma od niej zwolnienia.

Jeśli zarząd złoży sprawozdanie do KRS po terminie, wówczas sąd rejestrowy wezwie spółkę do jego złożenia. Sąd wyznaczy na to dodatkowy 7-dniowy termin, którego należy dotrzymać pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przeciwnym razie sąd rejestrowy nałoży na spółkę grzywnę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25778 )
Array ( [docId] => 25778 )

Array ( [docId] => 25778 )