Odprawę emerytalną wypłaca się tylko raz

Data: 18-09-2013 r.

Każdy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej. Jednak jeśli już raz otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Oznacza to między innymi, że pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej, jeżeli pracownik otrzymał wcześniej tego rodzaju świadczenie w związku z przejściem np. na rentę.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odchodzącemu na emeryturę odprawę emerytalną. Są jednak sytuację, gdy nie stosuje się tej zasady. Dla obowiązku wypłaty pracownikowi odprawy w związku z przejściem na emeryturę nie ma znaczenia fakt otrzymania przez pracownika u poprzedniego pracodawcy odprawy związanej z rozwiązaniem stosunku pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, takich jak względy ekonomiczne i wynikająca z nich konieczność redukcji etatów czy organizacyjne, wymagające likwidacji określonego stanowiska pracy.

 
Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy pracownik spełniający warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Oczywiście pracodawca może w przepisach zakładowych ustalić korzystniejsze warunki dla odchodzących na emeryturę, nie może jednak uszczuplić uprawnień wobec tego, co gwarantuje kodeks pracy.

Ustanie stosunku pracy należy rozumieć szeroko, jako jego zakończenie w drodze wypowiedzenia, niezależnie z czyjej inicjatywy, rozwiązania za porozumieniem, lub wygaśnięcia w związku upływem terminu obowiązywania umowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25823 )
Array ( [docId] => 25823 )