Przedsiębiorca musi być uprzedzony o przedłużeniu kontroli podatkowej

Data: 27-08-2013 r.

Organy podatkowe muszą zawiadomić podatnika o przedłużeniu kontroli podatkowej, a także o jego przyczynach – takie rozwiązanie trzeba będzie stosować jeśli w życie wejdzie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się I czytanie tego projektu.

Projektowany akt nakłada na organ podatkowy obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie. Powinno ono przybrać formę postanowienia i zawierać przyczynę niedotrzymania terminu oraz nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek zawiadomienia właściciela firmy o przedłużeniu kontroli będzie spoczywał na organie podatkowym także wtedy, gdy dojdzie do niego z przyczyn niezależnych od niego.

Obecnie kontrolowany przedsiębiorca nie ma praktycznie żadnych skutecznych narzędzi ponaglających organ kontrolujący” – zauważają autorzy projektu. Zgodnie z nowymi przepisami na postanowienie organu o przedłużeniu kontroli podatnikowi przysługiwać ma zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia lub skarga do sądu administracyjnego.

Dodatkowo pracownik organu podatkowego, który nie dopełni obowiązku zawiadomienia podatnika podlegać będzie odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

W określonych przypadkach, przepisy przewidują możliwość przedłużenia czasu kontroli. Jednak zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obejmują działania, które w stosownych przepisach prawa są nazwane „kontrolą”. Nie obejmują natomiast działań będących faktycznie kontrolą w potocznym rozumieniu, zmierzającą do oceny rzetelności rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy, inaczej określonych w przepisach prawa, np. podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25813 )
Array ( [docId] => 25813 )