Odszkodowanie dla nielegalnie odwołanego członka zarządu

Data: 31-03-2014 r.

Sprzeciw członka zarządu do uchwały, mocą której został odwołany, nie ma żadnego znaczenia. Jednak jeśli umowę o pracę rozwiązano z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy, członkowi zarządu przysługuje alternatywnie żądanie odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

Jak dotychczas sporną kwestią pozostawał fakt, czy sąd pracy uwzględniwszy odwołanie byłego członka zarządu, może wyłącznie zasądzić na jego rzecz odszkodowanie, czy też może jednak orzec o przywróceniu go do pracy. Za pierwszym poglądem opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 17 sierpnia 2006 r., III PK 53/06. Stanął on na stanowisku, że przepis art. 203 § 1 ksh (i odpowiednio art. 370 § 1 ksh) orzekający, że członek zarządu spółki może być odwołany w każdym czasie, jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów chroniących stosunek pracy i tym samym uniemożliwia uwzględnienie żądania o przywrócenie do pracy. W innym jednak wyroku Sąd Najwyższy wskazał na możliwość przywrócenia do pracy byłego członka zarządu spółki, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy stanowiło nadużycie prawa przez dotychczasowego pracodawcę. W myśl wyroku z 2 grudnia 2010 r., II PK 131/10, dojdzie do tego, jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany z osobą podlegającą szczególnej ochronie, np. w wyniku osiągnięcia wieku przedemerytalnego.

Uchwała wyjaśniająca rozbieżności

Powstałe rozbieżności pomiędzy oboma stanowiskami wyjaśnia uchwała z 16 maja 2012 r. podjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, III PZP 3/12. Zgodnie z postanowieniem tego orzeczenia pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z odwołaniem go ze stanowiska członka zarządu spółki z o.o., przy czym zrobiono to z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy, przysługuje alternatywnie żądanie odszkodowania lub przywrócenia do pracy. To sąd rozpoznający odwołanie będzie oceniał, czy przywrócenie do pracy będzie zasadne, czy też należy wyłącznie zasądzić odszkodowanie. Jak podaje sąd, w szczególności zasądzenie odszkodowania będzie właściwym rozstrzygnięciem, jeśli po przywróceniu stosunku pracy pracownik nie będzie miał możliwości wykonywania swoich obowiązków jako członka zarządu.

Ponadto oznacza to, że powództwo o przywrócenie do pracy powinno zostać uwzględnione, gdy poza pełnieniem funkcji w zarządzie spółki pracownikowi zostały powierzone w umowie o pracę również inne obowiązki, np. dyrektora handlowego czy finansowego. Jak wskazał Sąd Najwyższy, rozsądny pracodawca nawiązując stosunek pracy na czas nieokreślony z członkiem zarządu, która to funkcja w zarządzie, co do zasady, jest pełniona przez określony czas, musi liczyć się z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiej umowy. Jest to konsekwencją tego, że miał możliwość nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Artur Mróz, ekspert prawa korporacyjnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34542 )
Array ( [docId] => 34542 )

Array ( [docId] => 34542 )