Odszkodowanie dla odwołanego członka zarządu

Data: 16-02-2014 r.

Jak dotychczas sporną kwestią pozostawał fakt, czy sąd pracy uwzględniając odwołanie byłego członka zarządu, może wyłącznie zasądzić na rzecz członka zarządu odszkodowanie, czy też może jednak orzec o przywróceniu go do pracy. Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak powstałe rozbieżności.

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt III PK 53/06 stanął na stanowisku, że przepis art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych i odpowiednio art. 370 § 1 ksh stwierdzający, że członek zarządu spółki może być odwołany w każdym czasie, jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów chroniących stosunek pracy i tym samym uniemożliwia uwzględnienie żądania o przywrócenie do pracy.

W innym jednak wyroku Sąd Najwyższy wskazał na możliwość przywrócenia do pracy byłego członka zarządu spółki, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy stanowiło nadużycie prawa przez dotychczasowego pracodawcę. W myśl wyroku z 2 grudnia 2010 r. (II PK 131/10), dojdzie do tego, jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany z osobą podlegającą szczególnej ochronie, np. w wyniku osiągnięcia wieku przedemerytalnego.

Uchwała wyjaśniająca rozbieżności

Powstałe rozbieżności pomiędzy oboma stanowiskami wyjaśnia uchwała z 16 maja 2012 r. podjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, III PZP 3/12. Zgodnie z postanowieniem tego orzeczenia pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z odwołaniem go ze stanowiska członka zarządu spółki z o.o., przy czym umowę tę rozwiązano z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy, przysługuje alternatywnie żądanie odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

To sąd rozpoznający odwołanie będzie oceniał, czy przywrócenie do pracy będzie zasadne, czy też należy wyłącznie zasądzić odszkodowanie. Jak podaje sąd, w szczególności zasądzenie odszkodowania będzie właściwym rozstrzygnięciem, jeśli po przywróceniu stosunku pracy pracownik nie będzie miał możliwości wykonywania swoich obowiązków jako członka zarządu.

Ważne

Powołanie na stanowisko prezesa spółki samo w sobie nie stanowi nawiązania stosunku pracy ani nie kształtuje prawa do jakiekolwiek wynagrodzenia, a tylko jest podstawą zawarcia stosownej umowy. Również odwołanie ze stanowiska nie zawsze jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, a tylko podstawą do takiego rozwiązania.

Uwzględnienie wytoczonego powództwa

Powództwo o przywrócenie do pracy powinno zostać uwzględnione w przypadku, gdy poza pełnieniem funkcji w zarządzie spółki pracownikowi zostały w oparciu na umowę o pracę powierzone również inne obowiązki, np. dyrektora handlowego czy finansowego. Jak wskazał Sąd Najwyższy, rozsądny pracodawca nawiązując stosunek pracy na czas nieokreślony z członkiem zarządu, która to funkcja w zarządzie, co do zasady, jest pełniona przez określony czas, musi liczyć się z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiej umowy. Wynika to z faktu, że miał możliwość nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33824 )
Array ( [docId] => 33824 )

Array ( [docId] => 33824 )