Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. – przyczyny

Data: 06-02-2014 r.

Podstawą działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wzajemne zaufanie wspólników i podejmowanie zgodnych działań mających na celu realizację celu, dla jakiego ona powstała. Czasem dochodzi jednak do sytuacji, kiedy to wspólnik podejmuje działania szkodliwe dla interesu korporacji i pozostałych wspólników.

W Kodeksie spółek handlowych przewidziana jest instytucja wyłączenia wspólnika. Podstawą wyłączenia wspólnika są ważne powody, które uzasadniają pozew. Oznacza to, że żądanie wyłączenia wspólnika nie może się opierać na błahych motywach, być wynikiem sprzeczki między wspólnikami itp. Ponadto muszą one dotyczyć określonego (danego) wspólnika (lub poszczególnych wspólników), a zatem wyłączenie nie może dotyczyć ani wszystkich wspólników, ani też samej spółki. W takiej sytuacji uzasadnione jest bowiem wystąpienie z żądaniem rozwiązania spółki na podstawie art. 271 pkt 1 ksh, tj. z ważnych przyczyn wywołanych stosunkami spółki. W procesie o wyłączenie przyczyny wykluczenia powinny być zatem zindywidualizowane.

Podział przyczyn

Za ważne powody uznaje się przyczyny obiektywne (np. długotrwała choroba) lub subiektywne (np. szykana wspólników). Mogą to być przyczyny zawinione lub niezawinione.

Do pierwszej grupy zalicza się: nadużywanie prawa kontroli dla szykany albo w celach konkurencyjnych, ciągłe żądanie zwoływania zgromadzeń wspólników, dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji wobec spółki, istotne zaniedbywanie obowiązków wynikających ze stosunku spółki (np. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, dopłat), blokowanie zasadnych inicjatyw spółki poprzez brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał, działanie na szkodę spółki poprzez rozpowszechnienie nieprawdziwych wiadomości o spółce (jej stanie finansowym).

 

Z kolei przyczynami niezawinionymi mogą być np.: wyjazd za granicę na dłuższy okres, utrata zdolności do pracy lub długotrwała choroba wspólnika, który z mocy umowy spółki zobowiązany jest do osobistej pracy w korporacji, niezawiniona niemożność realizacji obowiązków wynikających ze stosunku spółki.

Przyczyny wskazane w umowie

Wskazanie w umowie spółki przyczyn uzasadniających wyłączenie musi być jednoznaczne, np. śmierć wspólnika, osiągnięcie określonego wieku, rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce, zajęcie jego udziałów, upadłość, prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa przeciwko mieniu , prawomocne orzeczenie o utracie określonych, istotnych z punktu widzenia interesu spółki wobec określonego w umowie spółki obowiązku wspólnika do świadczenia osobistej pracy na rzecz spółki, kwalifikacji, np. rzecznika patentowego, biegłego rewidenta, licencji pilota itp.

Uregulowany w umowie spółki katalog „ważnych powodów" może być dla sądu wskazówką, jakie okoliczności wspólnicy uznali za istotne z punktu widzenia interesu spółki, a zwłaszcza celu spółki, do którego to wspólnicy zobowiązali się dążyć, uzasadniające wyłączenie danego wspólnika ze spółki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33812 )
Array ( [docId] => 33812 )