Odwołanie członka zarządu – praktyczne porady

Data: 16-02-2014 r.

Umowa spółki może w swej treści zawierać postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu tylko do ważnych powodów. O ograniczeniu możliwości odwołania członka zarządu spółki z o.o. stanowi art. 203 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nie jest konieczne, aby ważne powody odwołania były wymienione w umowie spółki, chociaż takie rozwiązanie jest oczywiście możliwe. Umowa spółki może zatem zawierać zamknięte wyliczenie tych istotnych powodów, wyliczenie tylko przykładowe, wreszcie ograniczać się do ogólnego stwierdzenia, że członka zarządu można odwołać tylko „z ważnych powodów”. Oczywiście, im postanowienie umowy spółki jest bardziej precyzyjne, tym mniejsze ryzyko sporów co do skuteczności decyzji o odwołaniu w konkretnym przypadku.

Kompetencje zgromadzenia wspólników

Umowa spółki nie może jednak wyłączać kompetencji zgromadzenia wspólników do odwołania członków zarządu – jest dopuszczalne tylko ograniczenie tego uprawnienia. Umowa może wyłączyć uprawnienie do odwołania członka zarządu uchwałą wspólników, a np. postanawiać, że tylko rada nadzorcza może odwoływać członków zarządu. Dopuszczalne jest również przyznanie określonemu wspólnikowi uprawnienia osobistego (szczególnego przywileju) polegającego na tym, że jest on uprawniony do zasiadania w zarządzie spółki. Ponadto możliwe jest przyznanie udziałów uprzywilejowanych w ten sposób, że ich posiadacz będzie uprawniony na zasadzie wyłączności do powoływania i odwoływania członków zarządu, co powinno się łączyć z wyłączeniem stosowania art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Kwestia sprawozdania finansowego

Artykuł 203 § 3 ksh wprowadza prawo i obowiązek odwołanego członka zarządu do rozliczenia się ze swej działalności w charakterze zarządcy zarówno na etapie przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego obejmującego okres, gdy on był w zarządzie, jak i przez obecność na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania roczne. Jednakże akt odwołania może stanowić inaczej, tj. zwalniać byłego zarządcę z tego obowiązku, a zatem również pozbawiać uprawnienia do udziału w pracach nad przygotowaniem dorocznych sprawozdań.

Nie można natomiast pozbawić byłego członka zarządu uprawnienia informacyjnego do przeglądania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego oraz uprawnienia do uczestniczenia w obradach zwyczajnego zgromadzenia wspólników rozpatrującego sprawozdania i decydującego o absolutorium za okres, gdy odwołany zarządca był jeszcze członkiem zarządu (art. 231 § 3 ksh). Jest charakterystyczne, że art. 203 § 3 ksh nie może być źródłem obowiązków dla członka zarządu, który nie został odwołany, ale sam zrezygnował – w szczególności nie ma on obowiązku składania wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, co może utrudnić pracę zarządowi przy przygotowywaniu tych dokumentów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33829 )
Array ( [docId] => 33829 )

Array ( [docId] => 33829 )