Odwołanie pracownika z urlopu możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych

Data: 15-07-2013 r.

Rozpoczął się okres urlopowy. Pracownicy planują wypoczynek, a pracodawcy zastanawiają się, jak w tym czasie zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy. Nieobecność załogi w pracy nie musi całkowicie zdestabilizować sytuacji zakładu. Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe.

W razie nieobecności podwładnego, który przebywa na urlopie, jego zadania można czasowo przekazać innemu pracownikowi. Nie potrzebna jest przy tym zmiana zakresu obowiązków czy treści umowy o pracę. Pracodawca nie musi także podwyższyć mu płacy. Dozwolone jest to pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia zarobków pracownika, a nowe zadania odpowiadają jego kwalifikacjom.

Urlop można przerwać

W pewnych okolicznościach można podjąć decyzję o przerwaniu udzielonego wcześniej pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Odwołanie pracownika z urlopu może jednak nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych. Może to nastąpić w przypadku wystąpienia łącznie dwóch warunków:

  • obecność pracownika w firmie jest niezbędna,

  • przyczyna powodująca konieczność obecności podwładnego była niemożliwa do przewidzenia w chwili rozpoczęcia przez niego odbywania urlopu wypoczynkowego.

Istotne jest, że to pracodawca dokonuje oceny okoliczności, które to bezwzględnie wymagają obecności pracownika. Decyzja odnośnie odwołania pracownika z urlopu powinna być jednak przemyślana i uzasadniona.

O odwołaniu pracownika z urlopu pracodawca powinien powiadomić go bezpośrednio. Co więcej, powinno być ono dokonane z takim wyprzedzeniem, aby podwładny mógł stawić się do pracy w wyznaczonym terminie.

Niezastosowanie się pracownika do polecenia przerwania urlopu jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, które to mogą skutkować nałożeniem na niego kary porządkowej. Mogą nawet zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Koszty trzeba zwrócić

Poniesione przez pracownika koszty, które są związane z odwołaniem go z urlopu musi pokryć pracodawca. Chodzi przede wszystkim o faktycznie poniesione wydatki na podróż (w obie strony) czy wynajęcie hotelu. Zwrot kosztów może być proporcjonalny.

W sytuacji odwołania pracownika z urlopu przy niespełnieniu przez pracodawcę przesłanek wynikających z kodeksu pracy pracownik może dochodzić w sądzie odszkodowania na ogólnych zasadach, zatem w granicach pełnej szkody.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25789 )
Array ( [docId] => 25789 )