Wnioski urlopowe nie muszą być przechowywane

Data: 12-06-2013 r.

Nie ma w prawie pracy przepisów, które wprost nakazywałyby przechowywać wnioski urlopowe. Pracodawca ma bowiem jedynie obowiązek przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika:

  • akta osobowe (wśród umieszczanych tam dokumentów nie ma wymienionych wniosków urlopowych),
  • dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami,
  • kartę ewidencji czasu pracy,
  • imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
  • kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Należy podkreślić, że wnioski urlopowe nie będą pracodawcy potrzebne nawet do celów dowodowych w razie ewentualnego sporu dotyczącego np. wymiaru wykorzystanego urlopu. Fakt wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danej dniówce znajdzie się bowiem w karcie ewidencji czasu pracy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem karta ewidencji czasu pracy zawiera informację o:

  • pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także
  • dyżurach,
  • urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.
Karty ewidencji czasu pracy należy przechowywać przez 3 lata (tyle bowiem w prawie pracy wynosi okres przedawnienia roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27024 )
Array ( [docId] => 27024 )