Prostsze warunki prowadzenia usług płatniczych

Data: 26-09-2013 r.

Nowelizacją ustawy o usługach płatniczych wprowadzono m.in. zmiany dotyczące ograniczenia zakresu gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia do wysokości wpłat wniesionych przez użytkowników. W związku z tym zmienią się warunki prowadzenia biur usług płatniczych.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności polegającej na usłudze przekazu pieniężnego. Zmieniona ustawa w pełni implementuje wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/11/WE z 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/6/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 200/46/WE. Za sprawą nowelizacji uległy zmianie niektóre przepisy dotyczące warunków prowadzenia biur usług płatniczych.

Ochrona środków

 

Ustawa o usługach płatniczych nakładała na przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych obowiązek ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych. Bezpieczeństwo zostało zapewnione poprzez zawarcie umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Dotyczyło to również transakcji wykonywanych za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy.

Dzięki nowelizacji przepisów, wysokość świadczenia z tytułu gwarancji lub ubezpieczenia została ograniczona do wysokości wpłat wniesionych przez użytkowników. Ponadto, przedsiębiorca działający jako biuro usług płatniczych nie jest już zobowiązany do składania do Komisji Nadzory Finansowego oryginału dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia czy gwarancji.

Ma to ułatwić biurom usług płatniczych zawieranie wyżej wskazanych umów. Dodany został również przepis zawierający upoważnienie dla ministra do spraw instytucji finansowych do określenia – w drodze rozporządzenia – wzorów formularzy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25826 )
Array ( [docId] => 25826 )