Prowadzenie spółki z o.o. w specjalnej strefie ekonomicznej

Data: 30-10-2013 r.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej wydaje zarząd każdej strefy. Zarząd specjalnej strefy ekonomicznej pomaga również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Specjalne strefy ekonomiczne (dalej: SSE) są częścią terytorium kraju, wyodrębnioną administracyjnie, niezamieszkałą, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. W szczególności dopuszczalne jest korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z takiego zwolnienia jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

 

SSE zostały stworzone przede wszystkim w celu przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, przez działania podejmowane przez spółki. Dlatego bardzo ważnym składnikiem działalności firmy w SSE pozostaje wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej. Dzięki temu zwiększa się konkurencyjność produktów i usług polskich spółek.

Pomoc publiczna dla spółek w SSE

Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

  • zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
  • dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

W myśl ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą zmienić zezwolenie. Ustalenie dla przedsiębiorcy korzystniejszych niż dotychczasowe warunków prowadzenia działalności gospodarczej może nastąpić jeżeli niemożność ich dotrzymania jest spowodowana wykazanymi przez przedsiębiorcę okolicznościami od niego niezależnymi. Ponadto rozszerzenie przedmiotu działalności powinno przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy. Zgodnie z art. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wielkość pomocy publicznej udzielanej spółce z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia oraz koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy. W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez dany podmiot w związku z działalnością na terenie SSE określa zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie SSE

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie:

• kamiennogórskiej (poz. 968),

• katowickiej (poz. 969),

• kostrzyńsko-słubickiej (poz. 970),

• krakowskiej (poz. 971),

• legnickiej (poz. 972),

• łódzkiej (poz. 973),

• mieleckiej (poz. 974),

• pomorskiej (poz. 975),

• słupskiej (poz. 976),

• starachowickiej (poz. 977),

• suwalskiej (poz. 978),

• tarnobrzeskiej (poz. 979),

• wałbrzyskiej (poz. 980),

• warmińsko-mazurskiej (poz. 981)

specjalnej strefy ekonomicznej przedłużyło okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych. Czas ich działania został wydłużony do 31 grudnia 2026 r. Dotychczas termin ten określony był do końca 2020 roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25843 )
Array ( [docId] => 25843 )