Przekazanie udziałów w spółce z o.o. w użytkowanie

Autor: Maciej Szupłat
Data: 29-04-2015 r.

Użytkowanie jest najszerszym z ograniczonych praw rzeczowych. Może dotyczyć nie tylko rzeczy, lecz także praw. Oznacza uprawnienie użytkownika do korzystania z danej rzeczy lub prawa i pobierania z nich pożytków, czyli dochodów, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Udział w spółce z o.o. jest zbywalnym prawem majątkowym i może być przedmiotem użytkowania. Użytkownik udziałów – mimo że nie jest wspólnikiem spółki – z reguły może wykonywać prawo głosu oraz pobierać dywidendę. To powoduje, że użytkowanie udziałów odgrywa coraz bardziej istotną rolę w obrocie handlowym.

Wspólnik spółki z o.o. może przekazać swoje udziały w użytkowanie z różnych powodów, np. pragnie wycofać się z działalności spółki i powierza zarządzanie swoimi udziałami zaufanej osobie. Może także chcieć je przekazać swojemu wierzycielowi w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Ustanowienie użytkowania nie wpływa na zakres odpowiedzialności związanej z udziałem i nie wpływa na zmianę podmiotu zobowiązanego za realizację tych obowiązków. Pozostają one przy wspólniku, który jako jedyny jest zobowiązany z udziału. Jeżeli więc spółka na przykład uchwali obowiązek dopłat, ten obciąża wspólnika spółki, nie zaś użytkownika.

Użytkownikowi przysługują natomiast niektóre prawa należne wspólnikowi. Mianowicie użytkownikowi udziału przysługują w spółce następujące uprawnienia:

  • prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników i oddawania głosu podczas głosowania,
  • prawo do przeglądania księgi udziałów,
  • prawo do dywidendy w spółce.
Maciej Szupłat, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37079 )
Array ( [docId] => 37079 )