Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Data: 15-12-2014 r.

Zmiany prowadzenia działalności w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową można dokonać poprzez wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki, likwidację działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki, sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki, a także przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Wybór jednej z tych form zmiany zależy od wielu czynników i wiążą się z nim różne skutki prawne i podatkowe.

Najczęstszą przyczyną decyzji o przekształceniu jest chęć rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, która łączy się z nowymi inwestycjami i potrzebą zaciągnięcia kredytu obrotowego bądź inwestycyjnego. W wyniku przekształcenia ogranicza się bowiem odpowiedzialność przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zaciągnięte zobowiązania. W przypadku spółki z o.o. podmiotem zaciągającym kredyt jest bowiem spółka, a nie właściciel firmy jednoosobowej. Przekształcenie w powyższej formie warto rozważyć przede wszystkim gdy przedsiębiorca posiada zezwolenia i koncesje konieczne do prowadzenia działalności, a których uzyskanie jest czasochłonne i kosztowne, a w przypadku przekształcenia przechodzi w drodze sukcesji na spółkę z o.o.

 

Możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową istnieje od 1 lipca 2011 r. i wynika z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, do którego wprowadzono art. 551 § 5. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą).

Dopuszczalność przekształcania przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową wyrażona w art. 551§ 5 ksh została doprecyzowana w Rozdziale 6, dodanym do działu III – Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841–58413 ksh). A zatem obecnie istnieje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Jednak decyzja o przekształceniu wymaga wcześniejszego przemyślenia i zaplanowania oraz rozeznania, czy jest to optymalna dla przedsiębiorcy forma zmiany działalności.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36209 )
Array ( [docId] => 36209 )