Reprezentacja spółki po wprowadzeniu inwestora

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-04-2015 r.

Zdobycie kapitału na rozwój spółki może wiązać się z koniecznością wprowadzenia inwestora do spółki jako nowego wspólnika. Takie rozwiązanie ma zapewnić inwestorowi wpływ na bieżącą działalność spółki i wykorzystanie zainwestowanych środków. Dlatego też należy ustalić wszelkie zasady współpracy z tym inwestorem, m.in. zasady reprezentacji spółki i uczestnictwo w jej organach.

Sposób reprezentacji to pole, na którym można przyciągnąć zarówno inwestora, jak i kłopoty. Reprezentacja samodzielna to rozwiązanie, które można stosować, gdy jeden ze wspólników ma wyraźnie dominującą pozycję i zajmuje się prowadzeniem biznesu (a nie jego finansowaniem). Wówczas można nawet ograniczyć się do zarządu jednoosobowego. Jeżeli natomiast inwestor wprowadza swojego członka zarządu, to samodzielna reprezentacja na ogół nie jest wskazana i warto wówczas wprowadzić reprezentację łączną.

Niekiedy inwestorzy mają też swoiste wymagania co do prokury. Żądają np. ustanowienia prokurentem ich przedstawiciela albo – przeciwnie – naciskają na całkowitą rezygnację z korzystania z tej instytucji w danej spółce.

Skład, wspomniany wcześniej sposób reprezentacji, liczba członków zarządu i samodzielność tego organu w stosunku do zgromadzenia wspólników można dostosować do oczekiwań inwestora i potrzeb spółki. Podstawową zachętą dla inwestora może być dokooptowanie jego przedstawiciela do składu zarządu. Zabieg taki powinien jednak odzwierciedlać faktyczny układ sił w spółce i może wcześniej wymagać np. zwiększenia liczebności członków zarządu.

Kompetencje przypisanego nowemu członkowi zarządu w ramach wewnętrznego podziału czynności powinny odzwierciedlać jego umiejętności i wykształcenie. Nie bez znaczenia jest jednak także sama działalność inwestora, który może chcieć nie tylko mieć wgląd w bieżący plan zarządu i go akceptować, ale także samodzielnie (w ramach kompetencji „swojego” członka zarządu) decydować o polityce spółki w wybranych obszarach.

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37081 )
Array ( [docId] => 37081 )

Array ( [docId] => 37081 )