Wykonanie uchwał po zakończeniu zgromadzenia wspólników

Autor: Michał Kuryłek
Data: 29-04-2015 r.

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd spółki otrzyma od prowadzącego zgromadzenie, protokolanta i komisji powołanych podczas zgromadzenia dokumenty (uchwały, sprawozdanie finansowe). Zarząd powinien sprawdzić, czy są one kompletne i poprawne oraz czy nie naruszono zasad dotyczących większości głosów lub głosowania tajnego itp.

Jeśli zarząd stwierdzi uchybienia podczas walnego zgromadzenia, wówczas powinien zaskarżyć uchwałę, żądając jej uchylenia lub stwierdzenia jej nieważności. Do obowiązków zarządu należy wykonanie uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników. W zależności od tego, co było przedmiotem podjętych na zgromadzeniu uchwał, zarząd powinien np. rozpocząć inwestycję, podjąć działania zmierzające do połączenia z inną spółką, dokonać wypłaty dywidendy. Często realizacja uchwał sprowadza się do przekazania odpowiednich wniosków do sądu lub urzędu.

Termin realizacji uchwał zależy od postanowień wspólników w tej kwestii. Jeżeli uchwała nie wskazuje żadnego terminu, należy uznać, że zarząd powinien podjąć odpowiednie działania w miarę możliwości jak najszybciej.

Zazwyczaj na zgromadzeniu podejmowane są uchwały, które wymagają zarejestrowania zmian w KRS (np. wykreślenie z rejestru nazwisk odwołanych członków zarządu i wpisanie nowych, zmiana umowy spółki).   Jeśli uchwała stanowiąca obowiązkowy punkt programu obrad zwyczajnego zgromadzenia nie została podjęta, wówczas zarząd, składając wnioski o wpis do KRS, powinien poinformować na piśmie, że niektórych uchwał nie może dołączyć, gdyż nie zostały one podjęte. Być może uda się w ten sposób uniknąć przedłużenia postępowania rejestracyjnego, ponieważ referendarz nie będzie prosił o uzupełnienie wniosku (jest to jego standardowym działaniem, gdy złożone w KRS dokumenty są niekompletne).

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37080 )
Array ( [docId] => 37080 )

Array ( [docId] => 37080 )