Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Data: 31-03-2014 r.

W spółce może zaistnieć sytuacja, która zmieni skład zarządu. Chodzi tu głównie o rezygnację prezesa albo członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pełnionej funkcji. Może to uniemożliwiać prawidłowe wypełnianie funkcji przez zarząd.

Do najczęstszych okoliczności zmuszających do odejścia ze spółki (prócz typowo osobistych) należą:

  • niemożliwość dojścia do porozumienia z radą nadzorczą,
  • brak zgody z innymi członkami zarządu lub wspólnikami,
  • spory dotyczące sposobów prowadzenia działalności spółki.

Artykuł 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraźnie wskazuje, że jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest jego rezygnacja. Zatem nie ma żadnych wątpliwości, że jest to jednostronne oświadczenie woli. Wziąwszy pod uwagę przepisy ogólne Kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych, należy zauważyć problem przy określeniu tego, kto powinien być adresatem tego oświadczenia woli. Rezygnacja z funkcji w zarządzie została wprowadzona do Kodeksu spółek handlowych po to, by uniknąć sytuacji, w których członkowie zarządu pełnią funkcje wbrew swojej woli, gdyż zgromadzenie wspólników nie chce ich odwołać. Dla członków zarządu, którzy nie chcą lub nie mogą dalej pełnić swojej funkcji, jest bardzo ważne, by zostali formalnie odwołani z tej funkcji i żeby w KRS nie występowali jako osoby odpowiedzialne za spółkę.

Oświadczenie będące rezygnacją z pełnienia funkcji staje się skuteczne w chwili określonej przez ogólne regulacje mówiące o składaniu oświadczeń woli. Będzie to zatem chwila, gdy dotarło ono do adresata, tak że miał możliwość zapoznać się z jego treścią.

Nagła rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie przez daną osobę może wyrządzić szkodę spółce. Jeśli zatem nie jest spowodowana ważnymi powodami, może nieść za sobą konsekwencję w postaci odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Na członku zarządu ciąży bowiem szczególny obowiązek dbania o dobro spółki, którą reprezentuje.

Artur Mróz, ekspert prawa korporacyjnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34543 )
Array ( [docId] => 34543 )

Array ( [docId] => 34543 )