Solidna historia kredytowa umożliwi kredyt z gwarancją de minimis

Data: 07-11-2013 r.

Kredyty obrotowe z korzystną gwarancją de minimis są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm, ale nie każde z tych przedsiębiorstw ma szansę na zdobycie tego rodzaju finansowania. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy przedsiębiorca korzystał w ostatnich dwóch latach z jednorazowej amortyzacji czy zwolnienia podatkowego.

Kredyty obrotowe z gwarancją de minimis, finansujące bieżącą działalność i pomagające przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, są dobrym rozwiązaniem dla firm dopiero rozpoczynających działalność lub niedysponujących odpowiednimi zabezpieczeniami. Z założenia przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy należące do tych grup otrzymają kredyt z gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma obecnie podpisane umowy z 20 bankami w Polsce.

Przedsiębiorca musi i tak zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, ale rozlicza się z tych zobowiązań już z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest więc korzystny i dla banków współpracujących w tym zakresie z BGK (ponoszą mniejsze ryzyko), i dla przedsiębiorcy (gwarancja umożliwia łatwiejsze zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu, np. niższej marży). Należy jednak pamiętać, że sama procedura udzielania kredytów z gwarancją de minimis będzie podobna, jak w przypadku standardowych pożyczek.

Gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,

  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,

  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,

  • jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy,

  • udzielona w 2013 r. jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% gwarancji.

  • definicję trudnej sytuacji ekonomicznej,

  • zwiększenie pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100.000 do 200.000 euro),

  • dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,

  • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25861 )
Array ( [docId] => 25861 )

Array ( [docId] => 25861 )