Solidna historia kredytowa umożliwi kredyt z gwarancją de minimis

Data: 07-11-2013 r.

Kredyty obrotowe z korzystną gwarancją de minimis są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm, ale nie każde z tych przedsiębiorstw ma szansę na zdobycie tego rodzaju finansowania. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy przedsiębiorca korzystał w ostatnich dwóch latach z jednorazowej amortyzacji czy zwolnienia podatkowego.

Kredyty obrotowe z gwarancją de minimis, finansujące bieżącą działalność i pomagające przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, są dobrym rozwiązaniem dla firm dopiero rozpoczynających działalność lub niedysponujących odpowiednimi zabezpieczeniami. Z założenia przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy należące do tych grup otrzymają kredyt z gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma obecnie podpisane umowy z 20 bankami w Polsce.

Przedsiębiorca musi i tak zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, ale rozlicza się z tych zobowiązań już z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest więc korzystny i dla banków współpracujących w tym zakresie z BGK (ponoszą mniejsze ryzyko), i dla przedsiębiorcy (gwarancja umożliwia łatwiejsze zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu, np. niższej marży). Należy jednak pamiętać, że sama procedura udzielania kredytów z gwarancją de minimis będzie podobna, jak w przypadku standardowych pożyczek.

Gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,

  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,

  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,

  • jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy,

  • udzielona w 2013 r. jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% gwarancji.

Przy udzielaniu kredytu z taką gwarancją bank stosuje standardową procedurę badania zdolności kredytowej, dzięki tej gwarancji może jednak udzielić wyższego finansowania.

Warunki uzyskania

Aby otrzymać kredyt z rządowym wsparciem firma musi posiadać status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy. Ponadto powinna spełnić także inne warunki. W trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przedsiębiorca nie może m.in. znajdować się w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów. Dodatkowo w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu w banku kredytującym nie powinien mieć zadłużenia przeterminowanego o więcej niż 30 dni i w kwocie przekraczającej 500 złotych.

Poza tym przedsiębiorca, który korzystał wcześniej z innego rodzaju pomocy de minimis (na przykład zwolnienie podatkowe, rozłożenie zaległości ZUS czy dokonanie jednorazowej amortyzacji) musi pamiętać, że maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, jaką firma otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość uzyskanej pomocy w tych latach nie może przekroczyć 200 tys. euro.Natomiast dla przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.

Co niezwykle istotne – wartość ta jest liczona łącznie z kwotą gwarancji, o którą się ubiega. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa bezpośrednio w banku współpracującym z BGK, w którym ubiega się o kredyt. Jest on rozpatrywany wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.

Nowa perspektywa

Projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. w stosunku do rozporządzenia KE nr 1998/2006 wprowadzi znaczące zmiany. W większości będą one korzystne dla beneficjentów pomocy. Ich zakres obejmie m.in.:

  • definicję trudnej sytuacji ekonomicznej,

  • zwiększenie pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100.000 do 200.000 euro),

  • dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,

  • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25861 )
Array ( [docId] => 25861 )