W umowie spółki musi zostać określona firma i siedziba

Data: 07-11-2013 r.

Najważniejszym dokumentem powołującym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa spółki. To podstawa do prawnego zarejestrowania firmy oraz określenia modelu jej działania.

Umowa spółki – inaczej akt założycielski – powinna odpowiadać wymaganiom Kodeksu spółek handlowych oraz przepisom Kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. Warto zatem wiedzieć, że bezwzględnie musi zawierać oznaczenie firmy i określenie siedziby spółki.

Firma – nazwa spółki

Warto pamiętać, że firma jest nazwą spółki, pod którą będzie ona funkcjonować na rynku. Nazwę stosuje się w celu zindywidualizowania spółki wśród innych podmiotów gospodarczych. Nie może być ona wybrana dowolnie. Powinna jednak zawierać, oprócz głównego wyróżniającego ją określenia – tzw. rdzenia – dodatkowy człon, tj. „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Dopuszczalne jest również używanie w nazwie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Nazwa, pod jaką firma będzie działać, może się składać z elementów osobowych wspólników spółki, np. Dąbrowski i Słowik Sp. z o.o., elementów rzeczowych związanych z rodzajem działalności spółki, np. Auto-Naprawa Sp. z o.o., czy też abstrakcyjnych, np. Flexol Sp. z o.o. W związku z powyższym, w zależności od sposobu, w jaki określono nazwę spółki, czyli firmę – może ona zawierać w sobie informacje o wspólnikach lub też o rodzaju prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 43[3] § 1 i 2 Kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie powinna wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Określenie siedziby

Należy zauważyć, że siedzibą jest miejscowość, w której działa organ zarządzający spółką, czyli zarząd, bądź też miejscowość, w której zlokalizowany jest główny zakład spółki. Siedzibą spółki z o.o. musi być miejscowość w Polsce, inaczej nie byłoby możliwe jej zarejestrowanie w rejestrze sądowym (por. art. 164 § 1 ksh). Określa ona właściwość miejscową sądu rejestrowego i właściwości sądu procesowego oraz upadłościowego. W praktyce siedziba przedsiębiorstwa ma znaczenie także ze względu na miejsce spełnienia świadczenia wobec organów spółki, miejsce wykonania obowiązków publicznoprawnych, adres pocztowy do doręczeń oraz ze względu na miejsce odbywania zgromadzeń wspólników.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Musi być on podpisany przez wszystkich wspólników wymienionych w umowie. Również zmiany, a także rozwiązania umowy należy dokonać w tej samej formie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25853 )
Array ( [docId] => 25853 )

Array ( [docId] => 25853 )