Wezwanie do zapłaty - zapisy niedozwolone

Data: 24-10-2013 r.

Przedsiębiorca dochodzący zapłaty od dłużników, nie może stosować w działaniach windykacyjnych praktyk niedozwolonych. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać prawdziwe informacje, nie może mieć charakteru groźby (XVII AmA 14/11).

W szczególności należy do nich umieszczanie w pismach i wezwaniach do zapłaty zapisów zawierających informacje nieprawdziwe, wywołujące błąd, posiadające charakter groźby, nierzetelne lub niepełne. Dotyczy to w szczególności firm windykacyjnych.

Właśnie takim przypadkiem była spółka, która zajmowała się windykacją niezapłaconych przez konsumentów należności, na rzecz wierzyciela. Spółka w wezwaniach do zapłaty wysyłanych do konsumentów groziła, że jeśli nie spłacą oni swoich długów:

 1. odwiedzi ich windykator – pracownik spółki „i rozpocznie egzekucję i procedurę ustalania majątku”,

 2. dane dłużników w razie wydania wyroku zostaną automatycznie umieszczone w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, co uniemożliwi im zaciąganie kredytów i kupno na raty,

Ponadto firma groziła, że sprawa zostanie zgłoszona Policji, jako wykroczenie i zakończy się grzywną w wysokości do 5.000 do zł., lub nawet pozbawieniem wolności dłużnika w formie 30-dniowego aresztu. Prezes UOKiK uznał, że opisane wyżej działania są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył na spółkę kary pieniężne w wysokości łącznej ponad 70.000 zł. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Sąd jednak uznał rację Prezesa UOKiK i kara została podtrzymana.

Sąd stwierdził, że w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami metody windykacji należności, co do zasady nie podlegają kontroli. Natomiast jeżeli dłużnikiem jest konsument, nawet niewywiązujący się ze swoich obowiązków, windykacja jego długów nie może naruszać zbiorowych interesów konsumentów i dobrych obyczajów.

Orzeczenie sądu należy traktować jako ostrzeżenie dla przedsiębiorców, aby w relacjach z konsumentami, nawet jeżeli są oni dłużnikami, nie stosować metody „chwytów niedozwolonych” w tym zastraszenia nieprawdziwymi sankcjami.

Jako naruszenie prawa wobec konsumentów w szczególności może być uznane:

 1. nieudzielanie rzetelnej i pełnej informacji o prawach i obowiązkach konsumentów,

 2. straszenie ich nieprawdziwymi sankcjami prawnymi, np. nieposiadającymi podstaw prawnych,

 3. wprowadzanie konsumentów, w błąd, np. poprzez:

 1. nieprawdziwą informację, że inny niż komornik podmiot może egzekwować długi,

 2. nieprawdziwą informację, że inny organ niż sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku.

Obowiązkiem przedsiębiorcy w stosunkach z konsumentami jest zamieszczanie informacji prawdziwej, rzetelnej i pełnej. Działanie niezgodne z tym obowiązkiem jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i jest zabronioną praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co może skutkować sankcjami finansowymi.

Dodatkowo należy podkreślić, że oprócz tego obowiązku, przedsiębiorcy są zobowiązani nie używać i nie zawierać w umowach i wzorcach umów, regulaminach itp. tzw. klauzul niedozwolonych. Ich ciągle uaktualniana lista publikowana jest na stronach internetowych UOKiK. Ponadto, w stosunku do firm windykacyjnych, sąd zakwestionował praktykę windykacji przez nie długów wobec osób, co do których firmy te nie mają dowodów na to, że dług rzeczywiście istnieje.

Należy także zauważyć, że na podstawie przepisów prawa polskiego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25835 )
Array ( [docId] => 25835 )

Array ( [docId] => 25835 )