Wezwanie do zapłaty - zapisy niedozwolone

Data: 24-10-2013 r.

Przedsiębiorca dochodzący zapłaty od dłużników, nie może stosować w działaniach windykacyjnych praktyk niedozwolonych. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać prawdziwe informacje, nie może mieć charakteru groźby (XVII AmA 14/11).

W szczególności należy do nich umieszczanie w pismach i wezwaniach do zapłaty zapisów zawierających informacje nieprawdziwe, wywołujące błąd, posiadające charakter groźby, nierzetelne lub niepełne. Dotyczy to w szczególności firm windykacyjnych.

Właśnie takim przypadkiem była spółka, która zajmowała się windykacją niezapłaconych przez konsumentów należności, na rzecz wierzyciela. Spółka w wezwaniach do zapłaty wysyłanych do konsumentów groziła, że jeśli nie spłacą oni swoich długów:

  1. odwiedzi ich windykator – pracownik spółki „i rozpocznie egzekucję i procedurę ustalania majątku”,

  2. dane dłużników w razie wydania wyroku zostaną automatycznie umieszczone w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, co uniemożliwi im zaciąganie kredytów i kupno na raty,

Ponadto firma groziła, że sprawa zostanie zgłoszona Policji, jako wykroczenie i zakończy się grzywną w wysokości do 5.000 do zł., lub nawet pozbawieniem wolności dłużnika w formie 30-dniowego aresztu. Prezes UOKiK uznał, że opisane wyżej działania są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył na spółkę kary pieniężne w wysokości łącznej ponad 70.000 zł. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Sąd jednak uznał rację Prezesa UOKiK i kara została podtrzymana.

Orzeczenie sądu należy traktować jako ostrzeżenie dla przedsiębiorców, aby w relacjach z konsumentami, nawet jeżeli są oni dłużnikami, nie stosować metody „chwytów niedozwolonych” w tym zastraszenia nieprawdziwymi sankcjami.

Jako naruszenie prawa wobec konsumentów w szczególności może być uznane:

  1. nieprawdziwą informację, że inny niż komornik podmiot może egzekwować długi,

  2. nieprawdziwą informację, że inny organ niż sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku.

Obowiązkiem przedsiębiorcy w stosunkach z konsumentami jest zamieszczanie informacji prawdziwej, rzetelnej i pełnej. Działanie niezgodne z tym obowiązkiem jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i jest zabronioną praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co może skutkować sankcjami finansowymi.

Należy także zauważyć, że na podstawie przepisów prawa polskiego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25835 )
Array ( [docId] => 25835 )

Array ( [docId] => 25835 )