Wstąpienie małżonka wspólnika do spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Zgodnie z art. 183(1) kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ani w Kodeksie spółek handlowych nie znajduje się przepis, który w sposób wyraźny wskazywałby, jaka powinna być prawidłowa kwalifikacja udziału spółkowego. Istnienie takiego przepisu pozwoliłoby na uniknięcie wielu problemów.

Udział spółkowy nie jest prawem jednopodmiotowym. Z przepisów Kodeksu spółek handlowych nie wynika, aby udział spółkowy mógł być nabyty jedynie przez jeden podmiot i aby nie mógł stać się przedmiotem wspólnych praw. Ustawodawca, kształtując dane prawo jako jednopodmiotowe, zwykle wskazuje na tę cechę. Milczenie w tym zakresie należy traktować jako brak przeciwwskazań do nabycia prawa przez większą liczbę osób.

Warto zwrócić uwagę na art. 60 k.s.h., który dotyczy sytuacji, gdy prawa zmarłego wspólnika przysługują zgodnie z umową spółki wszystkim spadkobiercom wspólnie. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę.

Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Skoro przepisy ksh uzależniają przeniesienie „udziału spółkowego” w spółce osobowej na innego wspólnika lub osobę trzecią od spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 10 § 1 i § 2 ksh, to brak w umowie spółki postanowienia zezwalającego na przeniesienie „udziału spółkowego” powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu (art. 58 kc).

Udział spółkowy jest wprawdzie prawem niezbywalnym, ale nie jest prawem jednopodmiotowym. Oznacza to, że udział spółkowy nie musi zostać w każdym przypadku zakwalifikowany jako składnik majątku osobistego jednego z małżonków i może stać się składnikiem majątku wspólnego małżonków.

Jeśli zatem w zamian za środki z majątku wspólnego małżonkowie nabyli udział spółkowy, to stanowi on składnik majątku wspólnego małżonków. Podkreślić należy, że składnikiem majątku wspólnego małżonków jest udział spółkowy, a nie wkłady wnoszone do spółki, które przysługują spółce. Ustalenie reguł przynależności udziałów spółkowych nie pozwala jeszcze na precyzyjne ustalenie, komu przysługuje status wspólnika spółki osobowej. Możliwe są dwa rozwiązania, a mianowicie status wspólnika może zostać przyznany jednemu z małżonków albo obojgu.

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych ( Dz.U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25715 )
Array ( [docId] => 25715 )

Array ( [docId] => 25715 )