Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie

Autor: Izabela Nowacka
Data: 29-01-2016 r.

Po zmianach w przepisach w praktyce pojawiają się wątpliwości, jak w świetle nowych przepisów rozliczyć na deklaracji za styczeń 2016 r. zleceniobiorcę (umowa zlecenie na czas nieokreślony). Przykładowo, wynagrodzenie zleceniobiorcy w wysokości 1.200 zł jest płatne w następnym miesiącu, tj. za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r. Z uwagi na zatrudnienie zleceniobiorcy na pół etatu w innej firmie (w wysokości minimalnego wynagrodzenia) z tytułu umowy zlecenia osoba ta podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy w związku z zatrudnieniem na pół etatu (w wysokości minimalnego wynagrodzenie) w kolejnych miesiącach nasz zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia?

Mamy tu do czynienia ze zbiegiem umowy o pracę oraz umowy zlecenia, która nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W takim przypadku osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) - jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Zasada ta, od 1 stycznia 2016 r., nie uległa zmianie. Oznacza to, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę zlecenie zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę.

Tym samym, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia, dodatkowe tytuły do ubezpieczeń posiadane przez tego pracownika - m.in. wykonywanie umowy zlecenia mają także charakter dobrowolny. Obowiązkowa pozostaje jedynie składka zdrowotna.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38504 )
Array ( [docId] => 38504 )