Wyodrębnianie majątku spółki

Data: 03-01-2013 r.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przed przeniesieniem w formie aportu do innej spółki, należy najpierw wydzielić ze struktur, w których dotychczas funkcjonowała. Jak działać, by nie popełnić błędu.

Przed wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki, należy najpierw wydzielić go organizacyjnie, funkcjonalnie i księgowo w podmiot, który jest w stanie samodzielnie spełniać określone zadania gospodarcze.

Jak wyodrębniać majątek spółki

Wyodrębnienie może nastąpić poprzez przeniesienie określonych składników majątkowych do nowoutworzonej spółki lub do oddziału istniejącej spółki. Trzeba najpierw dokładnie określić składniki majątkowe, które mają być przedmiotem aportu; mogą to być np.: umowy z kontrahentami, pracownicy, określone urządzenia i materiały związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, know-how, gotówka zgromadzona na rachunkach bankowych.

W razie wątpliwości, czy wydzielone elementy majątku spółki stanowią już zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy są tylko zespołem odrębnych składników majątkowych, można poprosić o indywidualną interpretację podatkową dotyczącą klasyfikacji przedmiotu planowanego aportu.

Co można wnieść w aporcie

Do spółki można wnieść zakład lub oddział innego większego przedsiębiorstwa, w tym spółki prawa handlowego. Dla oceny, czy oddział jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie ma znaczenia, czy w akcie jego powołania stwierdzono, że tak jest i czy odwołano się do wspomnianego przepisu.

O tym, czy oddział jest przedsiębiorstwem, decyduje fakt, że powstał i został wpisany do KRS jako samodzielna jednostka organizacyjna na pełnym wewnętrznym rozrachunku, powołana do prowadzenia określonej działalności gospodarczej (wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 51/01).

Przedmiotem aportu może być także przedsiębiorstwo wspólników spółki cywilnej, przy czym udziały, jakie otrzymują wspólnicy spółki cywilnej w zamian za to przedsiębiorstwo, stanowią przedmiot wspólności łącznej. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej jako aportu do spółki z o.o. nie zawsze też musi prowadzić do jej rozwiązania (uchwała Sądu Najwyższego z 22 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 49/96, OSNC 1996/9 poz. 119).

Określony przedmiot może stanowić aport do spółki bez względu na to, czy wnoszony jest przy tworzeniu spółki, czy już w trakcie jej istnienia (w/w uchwała Sądu Najwyższego z 22 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 49/96, OSNC 1996/9 poz. 119).

Aport w zamian za udziały

Wniesienie wkładu polega na przeniesieniu prawa ze wspólnika na rzecz spółki. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki powoduje zatem przejście składników tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę.

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jest jednym z typów zbycia przedsiębiorstwa (uchwała Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 45/08). Analogicznie trzeba więc przyjąć, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki jest jedną z form zbycia części przedsiębiorstwa.

Prawo cywilne nie przewiduje konstrukcji automatycznego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów. W praktyce oznacza to, że biorąc pod uwagę umowy cywilnoprawne zawarte przez określone przedsiębiorstwo z konkretnymi kontrahentami, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki nie spowoduje automatycznej zmiany podmiotu (strony) każdej z tych umów cywilnoprawnych ze zbywcy na nabywcę (spółka prawa handlowego). Nabywca, czyli spółka z o.o., nie stanie się więc, z mocy prawa, stroną zawartych przez zbywcę umów handlowych.

Autor: Anna Żak, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi
opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25751 )
Array ( [docId] => 25751 )

Array ( [docId] => 25751 )