Zarząd spółki z o.o. – uwolnienie od odpowiedzialności

Data: 15-02-2014 r.

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. to przede wszystkim duża odpowiedzialność, zarówno cywilna, jak i karna. Zarząd odpowiada także za zobowiązania podatkowe oraz rozliczenia wobec ZUS. Równocześnie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność szczególną, wskazywana w wielu innych ustawach.

Podkreślić należy, że nawet jeżeli dana osoba jest wspólnikiem w spółce z o.o. i jednocześnie członkiem jej zarządu, nie będzie zwolniona z odpowiedzialności, jaką ponoszą członkowie zarządu. Status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółki.

Znaczenie Kodeksu spółek handlowych

 

Najbardziej znaczące są postanowienia Kodeksu spółek handlowych, które stanowią, iż jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli spółki za jej nieuregulowane zobowiązania. Przepis ten jest tak skonstruowany, że wierzyciel, który chce zaspokoić swoją wierzytelność z majątków osobistych członków zarządu tej spółki, musi wykazać pewne okoliczności. I tak musi wykazać jedynie, że:

  • posiada nieuregulowane zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym (np. prawomocnym wyrokiem sądowym, nakazem zapłaty, wyrokiem sądu polubownego, bankowym tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności itp.) oraz
  • egzekucja z majątku spółki z o.o. dłużnika okazała się bezskuteczna.

Przypadki zwolnienia od odpowiedzialności

Istnieją jednak przypadki, w których członek zarządu sp. z o.o. może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

  • we właściwym terminie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczął postępowanie układowe lub
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy, lub
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel spółki nie poniósł szkody.

Wykazanie tylko jednej z tych przesłanek uwalnia członka zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33819 )
Array ( [docId] => 33819 )