Zarządzanie dokumentacją w spółce – przepisy prawa

Data: 02-01-2014 r.

Podstawą sprawnego działania przedsiębiorstwa jest szybkość wymiany informacji. Sprawne zarządzanie dokumentacją to podstawa. Jednak należy pamiętać, że dokumenty wewnętrzne spółki oraz firm współpracujących, akta osobowe pracowników oraz listy płac muszą być przechowywane zgodnie z prawem.

Łatwy dostęp do informacji przez kadrę zarządzającą ma kluczowe znaczenie dla sprawnego i skutecznego działania przedsiębiorstwa. Podstawowym źródłem informacji pozostają nadal dokumenty, zarówno w postaci tradycyjnej (papierowej), jak i cyfrowej (dokument elektroniczny). Aby jednak móc korzystać z informacji zawartej w dokumentach zgodnie z ich przeznaczeniem, trzeba mieć do nich swobodny dostęp.

W tym celu niezbędny jest w każdej instytucji adekwatny i funkcjonalny system zarządzania dokumentacją. W skrócie można go określić jako zbiór zasad i praktyk związanych z efektywnym obiegiem dokumentacji w instytucji, wyznaczający prawa i obowiązki pracowników oraz wartościujący informacje zawarte w dokumentach.

Zarządzanie w praktyce

Wiele firm mających świadomość potrzeby posiadania normatywów regulujących obieg dokumentacji zleca jednak ich przygotowanie pracownikom nieprzygotowanym do tak ważnego zadania. Zazwyczaj są to pracownicy komórek prawnych lub przypadkowe osoby i firmy zewnętrzne. Istotą normatywów nie jest bowiem tylko ich formalna poprawność i zgodność z przepisami prawa ogólnego i szczególnego.

Najważniejszym czynnikiem jest tu spójność zapisów z praktyką i realiami konkretnej instytucji. Tego wielokrotnie brak. Warto pamiętać, iż dobre przepisy to takie, które łączą wymagania z potrzebami i możliwościami. Posiadając porządne, logiczne i funkcjonalne zapisy np. w regulaminie przedsiębiorstwa, można przystąpić do odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Kontrola bieżąca prowadzona przez bezpośrednich przełożonych oraz wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania dokumentacją powinna więc być procesem ciągłym. Wiąże się to również z reorganizacją obowiązków w ramach komórek organizacyjnych czy odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją działów firmy.

Archiwum w świetle przepisów prawa

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej: u.n.z.a.a.), która zgodnie z zapisem art. 2 ma zastosowanie zarówno do państwowego, jak i niepaństwowego zasobu archiwalnego, określa ogólne zasady postępowania z gromadzoną dokumentacją oraz narodowym zasobem archiwalnym. Należy zaznaczyć, że zastosowanie przepisów ustawy dla spółek z o.o. nie jest w całości obligatoryjne, lecz wysoce wskazane w świetle rozdziału 4, gdyż zapewnia bezpieczeństwo i ład oraz podnosi wiarygodność instytucji w oczach kontrahentów. Przepisy art. 33‒36 oraz 45‒47 u.n.z.a.a. określają ogólne standardy zarządzania dokumentacją, jej przechowywania, w tym utworzenie tzw. archiwum zakładowego, które obejmuje także spółki z o.o. Ta praktyka ma zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w znacznym stopniu stanowi wyznacznik postępowania również dla spółek prywatnych. Jej stosowanie zapewni sprawne, bezpieczne i zgodne z prawem zarządzanie dokumentacją.

Istotne znaczenie, także dla firm prywatnych, ma rozdział 4b u.n.z.a.a., który porusza problematykę postępowania z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy oraz rozdział 4a u.n.z.a.a., dający wskazówki odnośnie do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33247 )
Array ( [docId] => 33247 )

Array ( [docId] => 33247 )