Zawiadomienie zawiesi bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Data: 14-01-2014 r.

W nowym stanie prawnym doręczenie zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia przez organ egzekucyjny spowoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Od 21 listopada 2013 r. obowiązuje dodany pkt 5 do art. 70 § 6 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą regulacją biegu terminu przedawnienia zobowiązania nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia.

W sytuacji, w której postępowanie egzekucyjne podlega zawieszeniu, nie jest możliwe stosowanie środków egzekucyjnych powodujących przerwanie biegu terminu przedawnienia. Jednak w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego możliwe jest dokonanie zabezpieczenia przez organ egzekucyjny na podstawie tytułu wykonawczego. Tak stanowi art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Natomiast w art. 155b § 1 pkt 2 wspomnianej ustawy wprowadzono przepis, zgodnie z którym organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności zabezpieczających, doręczy zobowiązanemu zawiadomienie o przystąpieniu do zabezpieczenia. Doręczenie tego dokumentu wywołuje skutek prawny w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszenia a przerwanie

Należy pamiętać, że zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie można mylić z jego przerwaniem. Różnica jest bowiem zasadnicza. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo tzn. od początku od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przerwanie biegu. Może to nastąpić tylko jeden raz. Natomiast po zawieszeniu bieg terminu przedawnienia kontynuowany jest od dnia następnego po dniu, w którym ustały przyczyny powodujące zawieszenie. Może to następować wielokrotnie, jednak łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 3 lat.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33257 )
Array ( [docId] => 33257 )

Array ( [docId] => 33257 )