Zawieszenie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe

Data: 08-07-2013 r.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie nie ma też obowiązku składania deklaracji VAT. Podatnik w czasie takie przerwy musi jednak zapłacić podatek od nieruchomości.

Wielu przedsiębiorców, prowadzi sezonową działalność gospodarczą i np. po wakacjach zawiesza działalność. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W tym celu należy odpowiednio wypełnić formularz CEIDG-1, a następnie złożyć go do właściwego organu ewidencyjnego. Co istotne okres zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza braku jakichkolwiek obowiązków podatkowych w tym czasie.

Obowiązki w zakresie PIT

Podatnik, który zdecyduje się na przerwę w działalności gospodarczą, zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy o PIT, zwolniony jest z obowiązku opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach tej działalności. Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązani są dodatkowo nie później niż przed upływem 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu) zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności. Przepisy ustawy o PIT nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

 

Obowiązki w zakresie VAT


Podatnicy, którzy na jakiś czas zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej są, zwolnieni są z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Jednak zwolnienie nie dotyczy m.in.:
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Podatek od nieruchomości


Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. Mimo przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości według wyższych (właściwych dla działalności gospodarczej) stawek.Izabela Ukonu
, starszy konsultant w Accreo
Zobacz także:

działalność sezonowa, podatek od nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25785 )
Array ( [docId] => 25785 )