Zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku braku zleceń

Data: 09-09-2013 r.

Przepisy nie przewidują terminów, które obowiązywałyby w zakresie czasu od wykonania pierwszej transakcji od momentu rejestracji działalności. W razie braku zleceń przedsiębiorca nie ma także obowiązku zawieszania działalności gospodarczej, pomimo tego, że w konkretnym przypadku może to być jak najbardziej wskazane.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Wynika to z przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 672). Z tego prawa wolno jednak skorzystać jedynie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników.

Dodatkowo ustawodawca przewidział w tym zakresie również istotne ograniczenia czasowe. Polegają one na tym, że zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące, przy czym przepisy nie przewidują możliwości jego przedłużenia.

 

Uprawnienia podczas zawieszenia działalności gospodarczej

W czasie, o którym mowa, taki podmiot ma jednak określone uprawnienia (przysługujące w drodze wyjątku w ramach tzw. dozwolonych czynności) oraz ustawowo nałożone obowiązki. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • (albo obowiązek) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągać przychody finansowe, w tym także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25816 )
Array ( [docId] => 25816 )