Kontrola warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Data: 13-01-2015 r.

Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży musi spełnić dodatkowo wymagania określone w przepisach i przestrzegać zasad sprzedaży napojów alkoholowych. W razie niezastosowania się do tychże wymogów przedsiębiorca powinien liczyć się z sankcjami.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jego działalności w tym zakresie. Czynności kontrolne wykonuje organ zezwalający (wójt/burmistrz/prezydent) lub – na podstawie jego upoważnienia – straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy). Ponadto funkcjonariusze policji mogą przeprowadzać kontrolę punktów sprzedaży, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 43 ustawy (sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wbrew zakazom albo bez wymaganego zezwolenia).

Zasady kontroli

 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy dotyczące kontroli, a zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Organy kontrolujące mają obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o kontroli.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach kontrola może być wszczęta bez doręczenia zawiadomienia.

Przebieg kontroli

Organy kontrolujące przeprowadzają kontrolę w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tj. w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych i w godzinach jego otwarcia. Kontrola swoim zakresem obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Zatem w jej trakcie organ może badać w szczególności:

  • posiadanie ważnego zezwolenia,
  • wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia,
  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia nie mieści się kontrola przestrzegania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy (wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2013 r., III SA/Kr 407/13).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36369 )
Array ( [docId] => 36369 )