Kontrola warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Data: 13-01-2015 r.

Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży musi spełnić dodatkowo wymagania określone w przepisach i przestrzegać zasad sprzedaży napojów alkoholowych. W razie niezastosowania się do tychże wymogów przedsiębiorca powinien liczyć się z sankcjami.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jego działalności w tym zakresie. Czynności kontrolne wykonuje organ zezwalający (wójt/burmistrz/prezydent) lub – na podstawie jego upoważnienia – straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy). Ponadto funkcjonariusze policji mogą przeprowadzać kontrolę punktów sprzedaży, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 43 ustawy (sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wbrew zakazom albo bez wymaganego zezwolenia).

Zasady kontroli

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy dotyczące kontroli, a zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Organy kontrolujące mają obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o kontroli.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach kontrola może być wszczęta bez doręczenia zawiadomienia.

Przebieg kontroli

Organy kontrolujące przeprowadzają kontrolę w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tj. w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych i w godzinach jego otwarcia. Kontrola swoim zakresem obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Zatem w jej trakcie organ może badać w szczególności:

 • posiadanie ważnego zezwolenia,
 • wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia,
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia nie mieści się kontrola przestrzegania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy (wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2013 r., III SA/Kr 407/13).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Dziedzic & Kielmans Kancelaria Prawnicza s.c

  ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Accreo

  ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36369 )
Array ( [docId] => 36369 )

Array ( [docId] => 36369 )