Zasady zarządzania w warunkach kryzysowych

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Obserwuje się, że kierownicy jednostek administracji publicznej zadają sobie w trudnym czasie ważne pytania: czy posiadane zasoby (kadra, środki finansowe) są adekwatne do zmieniającej się sytuacji? Czy ludzie pracują efektywnie i w jakim kierunku powinien iść rozwój tych ludzi? Jakie zmiany wdrażać w okresie kryzysu? Jak wdrażać zmiany, żeby wyjść mocnym po kryzysie?

Wyjście z sytuacji kryzysowych w jednostce administracji publicznej jak każdego innego podmiotu jest stosunkowo trudne z uwagi na:

 • trudności w usunięciu zewnętrznych przyczyn impasu,

 • trudności w przystosowaniu się do niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, ponieważ w sposób radykalny oddziałują na realizowaną misję organów administracji publicznej,

 • napięcia i trudności w stosunkach pracowniczych wynikające z emocji i konfliktów powstałych na skutek kryzysu,

 • trudności związane z przejściem ze strefy spadku do strefy wzrostu.

Stopień trudności wyjścia z kryzysu zależy od jego zakresu i rozmiaru. Kierownicy jednostki muszą nie tylko posiadać umiejętności zarządzania w kryzysie, ale umieć zarządzać kryzysem. Pierwszy polega na koncentracji kierownika jednostki na przebudowie misji jednostki, traktując to jako proces decyzyjny dla celów krótko- i długookresowych w niej sformułowanych.

Drugi polega na wdrożeniu przedsięwzięć niezbędnych do wyjścia z kryzysu i przejścia do normalnego zarządzania. W rozpoznaniu przyczyn i rodzaju kryzysu oraz rozważeniu dróg wyjścia z kryzysu niezbędne jest często skorzystanie z pomocy doradców mających obiektywne spojrzenie na powstałe zagrożenia i drogi jego przezwyciężenia. Dla jednostek administracji publicznej mającej wdrożony system zarządzania jakością wskazane jest powołanie zespołu z udziałem pełnomocnika jakości i właścicieli procesów do opracowania programu wyjścia z kryzysu.

Zespół ten będzie realizował zadania, do którego został powołany, nie zapominając o zachowaniu jakości świadczonych usług przez jednostkę objętą kryzysem.

Wskazówki w zarządzaniu kryzysowym:

 • mobilizować załogę do przezwyciężania przeciwności,

 • powołać zespół doradczy – antykryzysowy (z najlepszych ludzi w jednostce) dla kierownictwa w celu przezwyciężenia kryzysu,

 • rozpoznać źródło kryzysu, określić jego zasięg i rozmiar,

 • opracować plan wyjścia z kryzysu,

 • ograniczyć możliwość oddziaływania innych niekorzystnych czynników na działalność jednostki,

 • zweryfikować misję jednostki, uwzględniając czynniki zagrożenia,

 • szybciej reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu jednostki mające wpływ na jej działanie w sposób bezpośredni lub pośredni,

 • usprawniać procesy decyzyjne w jednostce,

 • utworzyć kanały przepływu informacji, aby nie dopuścić do dezinformacji eskalującej poziom kryzysu,

 • usprawnić strukturę organizacyjną w jednostce poprzez jej uelastycznienie,

 • zapewnić spokój w jednostce, jednocześnie kontrolując dyscyplinę pracy i kontrolę zarządczą,

 • dokonać zmiany kierownictwa w przypadku stwierdzenia niesprawności działania jednostki administracji publicznej z jej powodu,

 • szybko wdrożyć działania naprawcze.

Wszystkie wymienione wyżej działania zastosowane w jednostce administracji publicznej dają podstawę gwarancji zachowania jakości świadczonych przez nią usług.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36067 )
Array ( [docId] => 36067 )

Array ( [docId] => 36067 )