Jakość i efektywność w polskich zakładach opieki zdrowotnej

Data: 08-11-2014 r.

Zakład opieki zdrowotnej to organizacja działająca w oparciu o finansowanie pozyskiwane w zamian za świadczone usługi medyczne, gwarantujące dany stan zdrowia ludności przy minimalnych kosztach (lub wyższy stan zdrowia przy wyższych nakładach). Efektywność zakładu opieki zdrowotnej można poprawić poprzez wdrażanie działań usprawniających stronę technologiczną, organizacyjną czy także społeczną.

Działania dążące do maksymalizacji efektywności mogą mieć różnorodny charakter :

 
  • inwestycyjny (zakup sprzętu lub nowej technologii),

  • nie-inwestycyjny (nowe metody organizacji i zarządzania).

Wdrażane zmiany, mające na celu usprawnienie efektywności funkcjonowania placówki zdrowia mogą mieć charakter małych zmian, niewielkich kroków – które dopiero z dalszej perspektywy, z globalnego punktu widzenia pokażą swój efekt. Ale zmiany te mogą mieć także charakter rewolucyjny, wykorzystujący innowacje jako podłoże dla dokonania diametralnych zmian.

Czynniki decydujące o poziomie efektywności można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • Czynniki wewnętrzne - czyli takie, które dadzą się kształtować, można na nie wpływać wewnątrz placówki służby zdrowia, związane z zasobami (kapitał, wyposażenie, technologia, materiały, kadry), z procesami (zarządzanie zasobami ludzkimi, styl kierowania, metody organizacji pracy, zarządzanie wiedzą, wykorzystanie infrastruktury, sprzętu, technologii, materiałów, pomiary i analiza sprzężeń zwrotnych) oraz związane z usługami (rodzaje, ceny, dostępność),

  • Czynniki zewnętrzne - to takie, które przede wszystkim pozostają poza kontrolą zarządu jednostki, jak różnego rodzaju czynniki makroekonomiczne i strukturalne, zasoby oraz polityka rządu.

Istotnymi działaniami, których celem jest poprawa efektywności placówki służby zdrowia są szczególnie te ukierunkowane na poprawę kluczowych dla danego podmiotu czynników wewnętrznych - przy jednoczesnym jak najlepszym przystosowaniu się do czynników zewnętrznych.

Placówki służby zdrowia wydają się być najlepszymi kandydatami, w przypadku których dążenie do zwiększania efektywności musi być połączone ze wzrostem jakości. Jest to istotne ponieważ ze względu na swą naturę i przedmiot działalności, placówki tę musza zwracać uwagę nie tylko na aspekty ekonomiczne – ale także na etyczne i moralne, które zobowiązują je do zapewnienia lepszego i pełniejszego zaspokajania potrzeb pacjentów.

W aktualnym systemie ochrony zdrowia funkcjonują następujące systemy oceny jakości zakładów opieki zdrowotnej, które najlepiej spełniają swoją rolę oceny jakości oraz efektywności takiej placówki:

  • badanie opinii pacjentów,

  • akredytacja – oraz związany z nią audyt zewnętrzny,

  • certyfikacja – oraz związany nią audyt zewnętrzny.

Sylwia Ciuła

Tagi: zoz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36017 )
Array ( [docId] => 36017 )