Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym - wymagania

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Rozporządzenie ministra gospodarki z 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym określa sposób ewidencjonowania i prowadzenia ewidencji wyrobów objętych WSK.

Ewidencję prowadzi się aż w sześciu kategoriach, takich jak:

 
 • wywóz,

 • transfer wewnątrzunijny,

 • usługa pośrednictwa,

 • pomoc techniczna,

 • przywóz,

 • tranzyt.

Rozporządzenie precyzuje kształt ewidencji i tak:

 1. Ewidencja wywozu, transferu wewnątrzunijnego, przywozu lub tranzytu towarów o znaczeniu strategicznym zawiera:

  • numer i datę założenia ewidencji,

  • opis oraz oznaczenie towaru, z uwzględnieniem jego: nazwy, typu, modelu, numeru fabrycznego, numeru seryjnego,

  • numer kontrolny towaru,

  • ilość i wartość towaru, określoną w walucie, w jakiej dokonano obrotu,

  • datę obrotu,

  • nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy,

  • nazwę i adres pośrednika,

  • końcowe przeznaczenie towaru lub technologii i oznaczenie końcowego użytkownika,

  • oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano wywozu, transferu wewnątrzunijnego, przywozu, tranzytu towarów,

  • dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer, została przekazana odbiorcy towaru.

 1. Ewidencja usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej, dotyczącej towaru o znaczeniu strategicznym, zawiera:

  • numer i datę założenia ewidencji,

  • rodzaj i opis usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej,

  • określenie krajów, których dotyczy,

  • opis oraz oznaczenie towaru, którego dotyczy usługa,

  • numer kontrolny towaru, którego dotyczy,

  • okres, w którym była wykonywana usługa pośrednictwa lub udzielono pomocy technicznej,

  • nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy towaru,

  • końcowe przeznaczenie towaru oraz oznaczenie końcowego użytkownika,

  • oznaczenie dokumentu, na podstawie którego wykonano usługę lub udzielono pomocy technicznej.

Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji. Najlepiej, jeżeli będzie to ktoś, kto ma z tym najwięcej do czynienia – np. z działu handlowego w przypadku sprzedaży lub działu technicznego w przypadku pomocy technicznej. Osoba odpowiedzialna za ewidencję musi mieć swobodny dostęp do dokumentów źródłowych, będących wejściem do ewidencji. Często osoba ta odpowiada również za przechowywanie oryginałów dokumentów źródłowych lub informacji o miejscach ich przechowywania.

Zgodnie z rozporządzeniem upoważnienie do prowadzenia ewidencji należy sporządzić na piśmie. Od 2013 roku informacji tej nie trzeba już przekazywać do DBG MG.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36041 )
Array ( [docId] => 36041 )