Etapy, zasady, procedury przyjęcia towaru do magazynu

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Materiały od kontrahenta zazwyczaj przyjmuje się w wydzielonym miejscu magazynu, w tzw. w strefie przyjęć. Środki transportu (samochód, pociąg) podstawiane są pod rampę magazynu, gdzie następuje wyładunek surowców. Przyjęcie towarów i komponentów jest fragmentem procesu logistycznego dostawy oraz pierwszą fazą procesu magazynowego organizacji.

W ramach przyjmowania towaru pracownicy magazynie muszą dokonać identyfikacji poszczególnych towarów, skontrolować ich ilość i jakość oraz przystosować towar do przechowywania w magazynie.

Weryfikacja ilości i jakości dostarczonego surowca pozwala ujawnić ewentualne niedobory lub nadwyżki ilościowe oraz braki jakościowe i wady materiału. Po zakończeniu selekcji towarów i sporządzeniu protokołów na solidnych podstawach można poprowadzić dalsze działania np. reklamacyjne.

Sposób kontroli ilościowej i jakościowej powinien być dopasowany do charakteru przyjmowanych towarów oraz do wprowadzonych w organizacji systemów oceny dostawców.

Kontrola jakości dostaw jest częścią dobrej praktyki produkcyjnej. Również od sposobu pobierania prób, specyfikacji i badań, organizacji, dokumentacji i procedur kontroli jakości zależy, czy wyprodukowany przez organizację wyrób gotowy spełni oczekiwania klienta.

W wielu firmach kontrola wejściowa surowców i materiałów wymaga:

  • sporządzenia protokołu o ewentualnej szkodzie,

  • wpisu do listu przewozowego,

  • wykonania dokumentacji zdjęciowej

  • i przekazania kompletu dokumentów do działu obsługującego reklamacje.

W momencie przyjęcia dostawy i potwierdzenia przyjęcia przez odbiorcę (zamawiającego), ponoszone ryzyko przechodzi z dostawcy na zamawiającego – o ile nie uzgodnicie inaczej.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36099 )
Array ( [docId] => 36099 )