Rodzaje decyzji, które można wyłonić w procesie decyzyjnym

Data: 15-10-2013 r.

Tradycyjnym, ale nadal aktualnym w nauce o zarządzaniu jest podział w procesie decyzyjnym związany z pozycją hierarchiczną i celami, jakie w efekcie zarządzania powinny być osiągnięte na decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne i realizacyjne.

Decyzje strategiczne charakteryzują się tym, że:

 • dotyczą najważniejszych celów, do których jednostka została powołana,
 • ich horyzont czasowy jest dłuższy niż jeden rok,
 • ich osiąganie wymaga zaangażowania wszystkich zasobów jednostki,
 • po podjęciu stają się trudne do wyeliminowania (odwołania),
 • wyznaczają granice wyborów, czyli obszar działania (swobody) dla decyzji taktycznych.

Decyzje taktyczne:

 • odnoszą się do zasobów powiązanych z poszczególnymi procesami zidentyfikowanymi w jednostce organizacyjnej,
 • są niezbędne do realizacji poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa,
 • są one odczuwalne przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub zespołów realizujących określone zadania,
 • charakteryzują się rocznym horyzontem czasowym.

Decyzje operacyjne:

 • dotyczą celów bieżących,
 • prowadzą do bezpośredniego działania,
 • powinny mieścić się w granicach wyznaczonych przez decyzje wyższego szczebla (taktyczne).

Decyzje realizacyjne:

 • są decyzjami niekierowniczymi,
 • są wykonywane przez samych decydentów,
 • sięgają horyzontem czasowym kilka dni.

Decyzje mogą być podejmowane w różnych warunkach i w różnym otoczeniu. Znajomość warunków wpływających na pożądany wynik decydowania wyłania podział na decyzje podejmowane w warunkach pewności, ryzyka i niepewności.

Decyzje podejmowane w warunkach pewności - charakteryzują się tym, że dotyczą problemów lub zagadnień, co do których istnieje pełna wiedza o relacjach przyczynowo-skutkowych. Innymi słowy, wiemy, co robić, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Decyzje podejmowane w warunkach ryzyka - charakteryzują się tym, że można uprawdopodobnić lub przewidzieć zaistnienie określonych skutków, jeżeli zaistnieją określone przyczyny. Decyzje ryzykowne dotyczą spraw, w których wiodącym sprawcą wyniku jest czynnik ludzki. Człowiek w podejmowaniu decyzji jest często przewidywalny, ale zawsze pozostaje margines ryzyka wolności jego wyborów wynikający z natury ludzkiej.

Decyzje podejmowane w warunkach niepewności - charakteryzują się tym, że nie można przewidzieć ani uprawdopodobnić czynników determinujących problem, brak jest bowiem informacji i wiedzy, jakie decydent może wykorzystać w procesie decyzyjnym. W tego typu okolicznościach często podejmowane są decyzje strategiczne.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34717 )
Array ( [docId] => 34717 )

Array ( [docId] => 34717 )