System oznakowania CE

Data: 15-10-2013 r.

Symbol CE umieszczony na wyrobie oznacza, że pozostaje on w zgodzie ze wszystkimi mającymi do niego zastosowanie dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest gwarancją bezpieczeństwa.

Dyrektywa to dokument wydawany przez instytucje Unii Europejskiej, odpowiednik polskiej ustawy czy rozporządzenia na terenie Wspólnoty. Ale zawarte w niej wytyczne nie bowiązują bezpośrednio. Dopiero gdy wejdą w życie uchwała lub rozporządzenie odpowiadające danej dyrektywie, trzeba się do niej stosować.


Podstawę prawną oznakowania CE stanowią 23 dyrektywy, tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. Znajdzie się w nich wykaz potencjalnych zagrożeń generowanych przez produkty, a także poziomy bezpieczeństwa, jakie producenci muszą osiągnąć, by zapobiegać tym zagrożeniom.
Niezwykle istotną cechą tych dyrektyw jest to, że nie mnożą one ponad miarę wymagań technicznych, jakim musi odpowiadać produkt, lecz ograniczają je wyłącznie do „zasadniczych wymagań bezpieczeństwa”.
Zasadnicze warunki bezpieczeństwa określają wyłącznie te elementy bezpieczeństwa, które są niezbędne do ochrony interesu publicznego. Dotyczą:
 • użytkowników i konsumentów,
 • ochrony zdrowia,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony mienia,
 • ochrony zwierząt domowych.Jakie etapy obejmują? Są to:

 • projektowanie,
 • wytwarzanie,
 • badania,
 • znakowanie,
 • tworzenie instrukcji i materiałów eksploatacyjnych.
Zasadnicze Warunki Bezpieczeństwa są obowiązkowe, a zatem trzeba je spełnić przed umieszczeniem wyrobu na rynku Unii Europejskiej.
Znakiem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia jest właśnie symbol CE. Umieszczając go na wyrobach deklaruje się, że są one bezpieczne i że jest się wiarygodnym dostawcą.
Oznaczając produkt symbolem CE, poświadcza się, że wytworzony produkt spełnia obowiązujące w Unii wymagania bezpieczeństwa, często poszerzone o takie aspekty, jak:
 • ochrona środowiska,
 • emisja zakłóceń,
 • emisja hałasu,
 • zużycie wody,
 • zużycie energii itp.

W rezultacie klient w dowolnym kraju Unii Europejskiej będzie mógł bezproblemowo, z przeświadczeniem pełnego bezpieczeństwa, użytkować wytworzone produkty.
Znak CE nie jest:
 • znakiem towarowym,
 • znakiem pochodzenia,
 • znakiem jakości,
 • znakiem bezpieczeństwa (ale zaświadcza o bezpieczeństwie),
 • znakiem zgodności z normą.

Umieszczenie symbolu CE na wyrobie trzeba poprzedzić oceną jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw. Koniecznie! To obowiązkowa procedura dla każdego produktu wymagającego oznaczenia zgodności CE.
Jeżeli wprowadza się na rynek produkt z symbolem CE bez przeprowadzenia stosownej procedury oceny zgodności albo niespełniający zasadniczych wymogów dyrektywy, grożą poważne sankcje:
 • grzywna (nawet do 100 tys. zł. od jednego wyrobu),
 • nakaz wycofania towaru z rynku,
 • konieczność powiadomienia klientów o niezgodności produktu z wymaganiami dyrektyw.


Bartłomiej Zamostny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25888 )
Array ( [docId] => 25888 )