System oznakowania CE

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 15-10-2013 r.

Symbol CE umieszczony na wyrobie oznacza, że pozostaje on w zgodzie ze wszystkimi mającymi do niego zastosowanie dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Dyrektywa to odpowiednik polskiej ustawy czy rozporządzenia na terenie Wspólnoty. Ale zawarte w niej wytyczne nie obowiązują bezpośrednio. Dopiero gdy wejdą w życie - uchwała lub rozporządzenie odpowiadające danej dyrektywie, trzeba się do niej stosować.

Podstawę prawną oznakowania CE stanowią 23 dyrektywy, tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. Znajdzie się w nich wykaz potencjalnych zagrożeń generowanych przez produkty, a także poziomy bezpieczeństwa, jakie producenci muszą osiągnąć, by zapobiegać tym zagrożeniom.

Niezwykle istotną cechą tych dyrektyw jest to, że nie mnożą one ponad miarę wymagań technicznych, jakim musi odpowiadać produkt, lecz ograniczają je wyłącznie do „zasadniczych wymagań bezpieczeństwa”.

Zasadnicze warunki bezpieczeństwa określają wyłącznie te elementy bezpieczeństwa, które są niezbędne do ochrony interesu publicznego. Dotyczą:

Jakie etapy obejmują? Są to:

  • projektowanie,
  • wytwarzanie,
  • badania,
  • znakowanie,
  • tworzenie instrukcji i materiałów eksploatacyjnych.

Znakiem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia jest właśnie symbol CE. Umieszczając go na wyrobach deklaruje się, że są one bezpieczne i że jest się wiarygodnym dostawcą.

Oznaczając produkt symbolem CE, poświadcza się, że wytworzony produkt spełnia obowiązujące w Unii wymagania bezpieczeństwa, często poszerzone o takie aspekty, jak:

W rezultacie klient w dowolnym kraju Unii Europejskiej będzie mógł bezproblemowo, z przeświadczeniem pełnego bezpieczeństwa, użytkować wytworzone produkty.

Znak CE nie jest:

Umieszczenie symbolu CE na wyrobie trzeba poprzedzić oceną jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw. Koniecznie! To obowiązkowa procedura dla każdego produktu wymagającego oznaczenia zgodności CE.

Jeżeli wprowadza się na rynek produkt z symbolem CE bez przeprowadzenia stosownej procedury oceny zgodności albo niespełniający zasadniczych wymogów dyrektywy, grożą poważne sankcje:

  • grzywna (nawet do 100 tys. zł. od jednego wyrobu),
  • nakaz wycofania towaru z rynku,
  • konieczność powiadomienia klientów o niezgodności produktu z wymaganiami dyrektyw.
Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34555 )
Array ( [docId] => 34555 )

Array ( [docId] => 34555 )