Wdrożenie systemu controllingu produkcji

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Sposób wdrażania controllingu produkcji w firmie przebiega podobnie do sposobu wdrażania kompleksowego systemu controllingu. Jednym z najważniejszych etapów jest opracowanie czterech procedur projektowych (zgodnie z koncepcją prof. S. Marciniaka) dla obszaru produkcji.

Opracowanie czterech procedur projektowych:

 
  • procedury „0”, która obejmuje opracowanie bazowych mierników sterująco-
    -kontrolnych stanowiących podstawę do analizy odchyleń oraz wyznaczenie dla nich wartości postulowanych (odzwierciedlają one cele produkcyjne firmy);

  • procedury „1”, która obejmuje przypisanie zakresu uprawnień i obowiązków
    w poszczególnych ośrodkach odpowiedzialności objętych systemem controllingu produkcji w zakresie monitorowania, ewidencjonowania, analizy, oceny
    i raportowania odchyleń mierników opracowanych w poprzedniej procedurze;

  • procedury „2”, która obejmuje przygotowanie zasad i wybór metod oraz określenie poziomu akceptowalnych górnych i dolnych wartości mierników, czyli pasma odchyleń od wartości postulowanych ustalonych w ramach procedury „0”;

  • procedury „3”, która obejmuje opracowanie sposobu porównywania wartości rzeczywistych i postulowanych oraz merytorycznej analizy i oceny odchyleń – przede wszystkim wyjaśnienia ich przyczyn oraz możliwego wpływu na funkcjonowanie firmy.

Tworząc procedury projektowe, należy pamiętać o ich czytelności dla wszystkich działów zaangażowanych w proces controllingu.

Założyliśmy, że w firmie istnieje dział controllingu. Przejmuje on częściowo zadania poszczególnych innych działów w zakresie realizacji funkcji controllingu – głownie analizy, oceny i tworzenia skonsolidowanych raportów na potrzeby kierownictwa firmy.

W małych, a niekiedy również w średnich firmach nie odnajdzie się raczej osobnych działów controllingu. W takich przypadkach funkcje jego realizują odpowiedzialne za dany obszar jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Jeżeli istnieje potrzeba konsolidacji danych, zadanie to powierza się działowi ekonomicznemu.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36027 )
Array ( [docId] => 36027 )