Benchmarking – naśladowanie najlepszych

Data: 09-11-2012 r.

Benchmarking polega na regularnym porównywaniu się do najlepszych w danej dziedzinie, by na tej podstawie doskonalić wybrane procesy i praktyki w przedsiębiorstwie.

Żeby w praktyce zastosować benchmarking, należy zacząć od zidentyfikowania wzorcowego konkurenta/konkurentów. Ów wzorzec powinien być najlepszym dostępnym punktem odniesienia w wybranym obszarze, dla oceny efektywności własnych działań czy procesów.

Eksperci zakładają, że warto porównywać się z tymi przedsiębiorstwami, które wobec naszej firmy, spełniają następujące kryteria:

  • udział w rynku większy i/lub rosnący szybciej,
  • strategia rynkowa polegająca na dalszym zwiększaniu udziału w rynku,
  • nastawienie na budowanie własnego wizerunku,
  • ponadprzeciętna zyskowność (w danej branży),
  • wysoka jakość produktów/usług,
  • sprawne wprowadzanie na rynek nowej oferty,
  • korzystniejsza struktura kosztów,
  • wzorcowa technologia produkcji/świadczenia usług,
  • efektywne procesy logistyczne,
  • skuteczny system rekrutacji i selekcji personelu

Rodzaje benchmarkingu

W praktyce trudno znaleźć jedną firmę, do której warto się porównywać w każdym obszarze. Każdy przecież ma słabe strony. Dlatego benchmarking dzieli się na różne rodzaje, w zależności od tego, do kogo się porównujemy.

I tak benchmarking wewnętrzny, polega na szukaniu dobrych praktyk i wzorców na „własnym podwórku” (w innych oddziałach firmy czy filiach).

Benchmarking zewnętrzny/konkurencyjny, to taki, jak przytoczono w pierwszym akapicie. Jego wadą jest jednak niska dostępność danych, którymi konkurencja niechętnie się dzieli.

 

Alternatywą jest benchmarking funkcjonalny, polegający na porównywaniu tych samych obszarów (np. procesów zaopatrzenia), ale pomiędzy firmami reprezentującymi odmienne branże. Wielu specjalistów uznaje tę odmianę benchmarkingu za najlepszą. Jednak i tu można napotkać na trudności, tym razem w postaci konieczności dopasowania danego rozwiązania do specyfiki własnej branży.

Jest jeszcze benchmarking ogólny, który polega na porównywaniu procesów o uniwersalnej charakterystyce, bez względu na branżę czy typ firmy (np. obsługę klienta).

5 etapów benchmarkingu

Praktyczne przeprowadzenie benchmarkingu można sprowadzić do pięciu etapów.

Pierwszy, to identyfikacja przedmiotu badań i autoanaliza. Służy do zdiagnozowania obecnej sytuacji w danym obszarze.

Drugi etap, to planowanie. Składa się z wybrania najlepszego wzorca do porównań, a także z doboru metody, jaką będzie można zebrać dane.

Trzeci etap stanowi analiza – czyli: przeprowadzenie badania, określenie odchyleń, zdefiniowanie celów strategicznych (tj. pożądanego poziomu wyników w danym obszarze, po przeprowadzeniu benchmarkingu).

Etap czwarty, jest określany jako integracja. Jego istotą jest przedstawienie załodze firmy wyników przeprowadzonej analizy porównawczej i przedyskutowanie konieczności wprowadzenia zmian. Wymaga to: dobrej komunikacji wewnątrz firmy, by wyjaśnić kontekst planowanych udoskonaleń osobom, które będą w nie bezpośrednio zaangażowane. Ponadto niezbędne jest dostarczenie informacji całemu zespołowi, by zminimalizować naturalny strach ludzi przed zmianą oraz pozyskać ich zrozumienie i przychylność, a także wydobyć ich własne pomysły na ulepszenia. Owocem konsultacji i dyskusji jest zwykle wyznaczenie celów funkcjonalnych (pośrednich), które mają służyć osiągnięciu celów strategicznych.

Ostatni etap benchmarkingu, to wdrożenie. Składa się z: opracowania planu wdrożenia, uruchomienia działań wdrożeniowych oraz ich kontroli, a następnie na wyznaczeniu nowych tzw. benchmarków, czyli kolejnych, jeszcze lepszych wzorców, służących dalszemu rozwojowi firmy i osiąganiu przez nią doskonałości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26149 )
Array ( [docId] => 26149 )