Czym jest controlling personalny

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 14-06-2012 r.

Controlling personalny, w odróżnieniu od innych typów controllingu, skupia się na odpowiednim wykorzystaniu możliwości personelu przedsiębiorstwa. To dzięki niemu możliwe jest osiągnięcie maksymalnych korzyści oraz odpowiednie kształtowanie pracowników.

Cechy i obszary zastosowania controllingu personalnego

Controlling personalny stosowany jest w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału pracowników. Odgrywa również rolę w zbieraniu oraz redagowaniu informacji personalnych, a także tych, odpowiedzialnych za koordynowanie i kontrolę systemu. Dzięki temu może ostrzegać przed zwiększającymi się kosztami dla przedsiębiorstwa związanymi z zatrudnianiem pracowników.

Podstawowymi cechami, które można zaliczyć do controllingu personalnego są odpowiednio:

 • właściwe traktowanie personelu, branie go pod uwagę jako znaczący czynnik składający się na aktywa firmy
 • postrzeganie pracowników jako czynnika zapewniającego konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • włączenie strategii wynikającej z controllingu personalnego do ogólnej strategii firmy
 • przejście na typ postrzegania pracowników „Y”
 • włączenie menadżerów liniowych bezpośrednio w proces zarządzania personelem

 

Obszary badań

Przytaczając cechy controllingu personalnego należy wspomnieć również o obszarach badań, w które się zagłębia. Wlicza się w nie:

 • badanie potencjału społecznego, którym dysponuje dana firma,
 • sprawdzanie kwalifikacji pracowników biorąc pod uwagę obecne oraz przyszłe zadania,
 • sprawdzanie zależności występujących między strategią personalną a pozostałymi strategiami w przedsiębiorstwie,
 • badanie kultury organizacyjnej,
 • sprawdzanie prawidłowości przyjęcia oraz badanie poziomu mierników występujących na każdym etapie zarządzania personelem,
 • ewaluowanie możliwości przyjętego systemu personalnego, a także czynników stosowanych w systemie motywacyjnym w odniesieniu do oczekiwanego poziomu zaangażowania personelu,
 • określenie wpływu przyjętych planów rozwojowych na zmianę wymagań, które będą musiały zaistnieć w zakresie kwalifikacji personelu,
 • sprawdzanie w jakim stopniu personel jest dobrany właściwie do potrzeb i zadań, którym musi sprostać przedsiębiorstwo,
 • zdefiniowanie, w jakim stopniu podjęte decyzje związane z polityką personalną były poprawne w odniesieniu do podniesienia kosztów zatrudnienia,
 • nadzorowanie reakcji personelu na zmiany zachodzące w systemie personalnym.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25948 )
Array ( [docId] => 25948 )