Czym jest outsourcing strategiczny

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 19-06-2012 r.

Outsourcing strategiczny różni się od ogólnie przyjętej koncepcji outsourcingu. To maksymalne wykorzystanie wszystkich jego zalet, poprzez traktowanie tej metody jako jednej z podstawowych strategii przedsiębiorstwa.

Korzyści

W przypadku zastosowania outsourcingu strategicznego przedsiębiorca stara się wykorzystać go do maksymalizacji korzyści z nim związanych. Takie podejście sprawia, że przedsiębiorstwo oczekuje osiągnięcia następujących korzyści:

  • zwiększenia zakresu zadań, które zlecane są do podmiotów zewnętrznych
  • większego skupienia na działaniach kierownictwa oraz podstawowym profilu działalności
  • ograniczenia ilości podmiotów zewnętrznych i skupienia się na tych, oferujących najlepsze usługi, co pozwala na wzrost jakości i spadek wydatków
  • współpracy owocującej osiąganiem obopólnych korzyści, pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą

Wady

Najbardziej typowe problemy, z którymi może borykać się firma, chcąc zastosować outsourcing strategiczny prezentują się następująco:

  • możliwość zatracenia podstawowego profilu działalności gospodarczej – bez określenia, jakie czynniki składają się na podstawę działalności, istnieje zagrożenie powierzenia jej realizacji podmiotom zewnętrznym. Zjawisko to w dłuższym czasie lub w przypadku konfliktów między stronami, może zagrozić istnieniu firmy, a także ma wpływ na utratę przewagi nad konkurencją.
  • utrata nadzoru nad realizacją powierzonych zadań, co prowadzi do zwiększenia ryzyka nieodpowiedniego wykonania lub niewykonania zadania przez podmiot zewnętrzny
  • powierzenie większości funkcji i zadań podmiotom zewnętrznym nie tylko zmniejsza niezależność firmy, ale także utrudnia planowanie jej rozwoju

Decyzja o zastosowaniu outsourcingu strategicznego musi być decyzją bardzo dokładnie przemyślaną. Może stać się on źródłem sukcesów albo przyczyną upadku przedsiębiorstwa. Osobiście polecałbym zapoznanie się z outsourcingiem taktycznym i w razie potrzeby wdrożenie tej koncepcji z racji mniejszego ryzyka z nią związanego.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25986 )
Array ( [docId] => 25986 )