Czym jest pojemność rynku

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 09-07-2012 r.

Pojemnością rynku określa się masę towarową, która przy określonych dochodach oraz cenach, może zostać wyprzedana w założonym czasie i przestrzeni. Więc jest to pewna zdefiniowana ilość dóbr oraz usług, które mogą zostać spożytkowane przez rynek.

Pojemność rynku

Czynniki, które wpływają na popyt, czyli determinują pojemność rynku to: dochody, cena oraz potrzeby. Potrzeby wpływają bezpośrednio na popyt a pośrednio na pojemność rynku, mogą one mieć charakter zróżnicowany.

Dochody mają bezpośredni wpływ na to, jak duża część z nich może zostać przeznaczona na konsumpcję. Zmiany w dochodach przekładają się na struktury wydatków.

Cena ma wpływ na popyt odwrotnie niż dochody i potrzeby, ponieważ kiedy wzrastają ceny, to popyt ulega zmniejszeniu.

Szacowanie pojemności rynku

Pojemność rynku jako kategoria mająca charakter ilościowy obliczana jest jako iloczyn konsumentów i przeciętnego spożycia określonego towaru. Wzór taki wygląda następująco:

  • Q = N * s, gdzie Q oznacza w tym przypadku pojemność rynku, N oznacza liczbę ludności a S wskaźnik spożycia przypadający na jednego mieszkańca,

Chcąc obliczyć pojemność dla określonych grup konsumentów, np. emerytów wzór wygląda tak:

  • Q = K * p * q, gdzie Q oznacza pojemność rynku, K liczbę jednostek konsumujących towar, P prawdopodobieństwo dokonania zakupu a Q liczbę jednostek towaru.

 

Sama pojemność rynku może zostać wyrażona również wartościowo, jako iloczyn liczby jednostek i średnich cen osiąganych przez produkt. Badania na temat pojemności rynku prowadzone są najczęściej przez firmy zajmujące się handlem oraz producentów poszczególnych towarów. Dane używane podczas wyliczeń, pochodzą z badań budżetowych oraz statystyk ludności. Zdarza się, że z uwagi na niemożliwość zdobycia danych lub ich nieprecyzyjność konieczne jest określanie wyników w przybliżeniu.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26017 )
Array ( [docId] => 26017 )