Czym jest strukturalizm

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 18-06-2012 r.

Źródła strukturalizmu sięgają XIX wiecznych teorii organicznych. Rozwijały się one w humanistyce w przypływie zainteresowania naukami przyrodniczymi. Sam strukturalizm ukształtował się już w XX wieku, stając się metodą badawczą umożliwiającą inne spojrzenie na rozważania przyczynowo-skutkowe.

Wpływy strukturalizmu

Rozpowszechnienie idei strukturalizmu zawdzięcza się francuskiemu antropologowi Claude’owi Lévi-Strauss'owi. Miało to miejsce w latach 50. XX wieku i nastąpiło za sprawą pracy Pojęcie struktury w etnologii. Zaznaczał w niej, że analizowanie zachodzących fenomenów społecznych, powinno następować w dwóch fazach, w których opis faktów w ich przedmiotowej odrębności powinien przejść bezpośrednio w analizę faktów na tle całości zjawisk, które towarzyszyły ich wystąpieniu.

W ten sposób sugerował on analizowanie najprostszych, a jednocześnie najważniejszych relacji, które zachodzą pomiędzy pojęciami. Strukturalizm jest obecny w wielu dziedzinach nauki jak filozofia, językoznawstwo, psychologia, socjologia.

Jakie znaczenie ma strukturalizm dla przedsiębiorcy

Mogłoby się wydawać, iż strukturalizm nie ma dużego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Jednak odmienne spojrzenie na przyczynę i skutek, które mu zawdzięczamy, pozwoliło stworzyć przydatne narzędzia biznesowe. Jednym z nich jest analiza strukturalna.

Analiza strukturalna opisana przez Michaela Portera jest metodą oceny sił konkurencyjnych w makrootoczeniu firmy. Jej nadrzędnym celem jest wytworzenie strukturalnego obrazu przedsiębiorstwa. W ten sposób dochodzi również do poznania poszczególnych elementów, które składają się na całokształt organizacji. Umożliwia to zdiagnozowanie słabych stron przedsiębiorstwa i odpowiednie zareagowanie.

Stosowanie analizy strukturalnej ma także wpływ na makrootoczenia przedsiębiorstwa. Staje się ono uporządkowane i usystematyzowane. Uniwersalność tej metody pozwala stosować ją w wielu sektorach gospodarki.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25964 )
Array ( [docId] => 25964 )