Działalność gospodarcza jako forma prawna prowadzenia firmy

Data: 06-11-2012 r.

Mikro-firmę łatwo założyć i prowadzić. Szczególnie w obliczu błyskawicznie zmieniających się realiów rynkowych. Jednak za taką działalność gospodarczą przedsiębiorca odpowiada zarówno majątkiem firmy, jak i prywatnym.

Zakładając własną działalność trzeba na początku wybrać jej formę prawną. Istnieje szereg możliwości – od najprostszej, jaką jest indywidualna działalność gospodarcza, poprzez spółki prawa handlowego, aż po kapitałowe. Po drodze znajdują się formy pośrednie, nie ujmowane w podstawowym podziale. Stanowią swoiste połączenie dwóch typów formalno-prawnej organizacji firmy – np. spółki z o.o. komandytowe, relatywnie nowe w polskich realiach gospodarczych. Na tym nie koniec możliwości. Działalność można podjąć także w relatywnie mniej popularnej formule, choćby jako spółka joint venture (która jest zaliczana do kategorii spółek prawa handlowego). Zakłada się ją wspólnie z zagraniczną firmą, razem z nią wnosząc kapitał do spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, to najpopularniejsza w Polsce forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej (podstawę prawną stanowi Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 07, Nr 155, poz. 1095). Może być założona przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, które ukończyły 18 rok życia i które posiadają zdolność do czynności prawnych. Mogą ją również prowadzić osoby fizyczne nie posiadające polskiego obywatelstwa, które zamieszkują państwa członkowskie Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Działanie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy szereg korzyści, do których należą:

  • łatwe założenie firmy (procedura „jednego okienka”; możliwość zarejestrowania firmy przez internet),
  • bezpłatna rejestracja,
  • brak wymogów kapitałowych,
  • możliwość korzystania z prostszych form rozliczania finansowego/księgowego,
  • maksymalna samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych,
  • możliwość prostego dokonania zmian w zakresie profilu działalności czy kapitału,
  • możliwość elastycznego zarządzania oraz szybkiego reagowania na zmiany bliższego i dalszego otoczenia konkurencyjnego firmy.
Indywidualna działalność gospodarcza wiąże się również z określonymi zagrożeniami. Jej kluczową wadą jest ponoszenie przez przedsiębiorcę pełnej odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania powstałe w związku i w trakcie funkcjonowania takiej firmy. Zarówno majątkiem firmy, jak i osobistym. Wynika to z faktu, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Jest precyzyjnie określony z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania czy prowadzenia owej działalności.

Drugą bardzo ważną, negatywną stroną prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jest utrudniony dostęp do finansowania, w porównaniu np. do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wiele banków ze wzmożoną ostrożnością podchodzi do takich mikro-firm.

W praktyce ta forma prawna działalności gospodarczej najczęściej zdaje egzamin w przypadku przedsięwzięć o małej i średniej skali.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26145 )
Array ( [docId] => 26145 )